Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

donderdag 7 november 2019

Brussel: Nieuw S Punt in Neder-Over-Heembeek

Nieuw S Punt in Neder-Over-Heembeek

Het is het 2de S Punt dat digitalisering centraal stelt en het heeft een reuzentablet die helpt de weg te vinden in de digitale wereld en de online diensten van de Stad. Dit S Punt is ook een hartelijke en levendige onthaalruimte waar senioren relevante en gerichte informatie terugvinden.

Programma S Punt Neder

Op het programma:

Lees verder

Adviesraad voor Senioren zoekt kandidaten

De Stad Brussel voert de ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de gemeentelijke seniorenadviesraden van 27 juli 2017 uit. In het kader hiervan vraagt de gemeenteraad het college om een oproep tot kandidaten te doen voor de periode 2019-2024, overeenkomstig de bepalingen betreffende de samenstelling van de gemeentelijke seniorenadviesraden.

De Adviesraad voor Senioren geeft adviezen en doet voorstellen over thema's die ouderen aanbelangen (veiligheid, vervoer, huisvestiging, thuishulp,...).

Lees verder

Handvest voor burgerparticipatie

Van maart tot juni 2019 organiseerde de Stad 9 wijkontmoetingen. Het doel? De noden van de burgers op een rij zetten en zorgen voor een kennismaking met het nieuwe College. De 'Ontmoeting van de Brusseleirs' op 15 juni wilde dieper ingaan op de vragen en suggesties, de dialoog met de Brusselaars verbeteren en de nodige middelen ontwikkelen voor een participatieve Stad. Om het proces te versterken, werd parallel aan deze burgerontmoetingen ook online naar de mening van de Brusselaars gepeild.

Lees verder