Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

woensdag 30 oktober 2019

Vlaanderen: Inspiratie- en netwerkmoment "Dertig jaar Kinderrechtenverdrag - Actueler dan ooit" | 4 december 2019

Vlaanderen
Inspiratie- en netwerkmoment "Dertig jaar Kinderrechtenverdrag - Actueler dan ooit" | 4 december 2019
Het Departement Cultuur, Jeugd en Media organiseert op woensdag 4 december een inspiratie- en netwerkmoment naar aanleiding van dertig jaar Kinderrechtenverdrag . Wat? Op 20 november is het dertig jaar geleden dat de Verenigde Naties het Verdrag inzake de Rechten van het Kind aannamen. Vlaanderen speelde een pioniersrol bij de Belgische goedkeuring van dit verdrag. De oprichting van het Kinderrechtencommissariaat, de invoering van de kindeffectrapportage en ook het jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan zijn daar rechtstreekse resultaten van. Op politiek en administratief niveau nemen de Vlaamse...
Lees verder

3,7 miljoen euro voor Vlaamse en Brusselse jeugdhuizen
Minister van Jeugd Benjamin Dalle besliste om jaarlijks voor 3.697.450 euro werkingssubsidies toe te kennen aan 49 geprofessionaliseerde jeugdhuizen. Het gaat om een jaarlijkse subsidie voor de beleidsperiode 2020-2023 Dit jaar konden geprofessionaliseerde jeugdhuizen voor het eerst een vierjarige werkingssubsidie aanvragen op basis van het decreet bovenlokaal jeugdwerk. Er werden 53 ontvankelijke dossiers ingediend. Het gaat hier niet om subsidies voor hun dagelijkse werking, maar voor trajecten die inspelen op beleidsprioriteiten van het decreet: artistieke expressie stimuleren,...
Lees verder

3,7 miljoen euro voor jeugdhuizen
Minister van Jeugd Benjamin Dalle besliste om jaarlijks voor 3.696.950 euro werkingssubsidies toe te kennen aan 49 geprofessionaliseerde jeugdhuizen. Het gaat om een jaarlijkse subsidie voor de beleidsperiode 2020-2023 Dit jaar konden geprofessionaliseerde jeugdhuizen voor het eerst een vierjarige werkingssubsidie aanvragen op basis van het decreet bovenlokaal jeugdwerk. Er werden 53 ontvankelijke dossiers ingediend. Het gaat hier niet om subsidies voor hun dagelijkse werking, maar voor trajecten die inspelen op beleidsprioriteiten van het decreet: artistieke expressie stimuleren,...
Lees verder

Ruim 1,3 miljoen euro voor bovenlokale werkingen met kinderen en jongeren met een handicap
Minister van Jeugd Benjamin Dalle besliste om jaarlijks voor 1.308.150 euro werkingssubsidies toe te kennen aan 14 bovenlokale werkingen met kinderen en jongeren met een handicap. Het gaat om een jaarlijkse subsidie voor de beleidsperiode 2020-2023 Dit jaar konden geprofessionaliseerde werkingen met kinderen en jongeren met een handicap voor het eerst een vierjarige werkingssubsidie aanvragen op basis van het decreet bovenlokaal jeugdwerk. Er werden 15 ontvankelijke dossiers ingediend. Het gaat om subsidies voor de organisatie van een eerstelijnsjeugdwerkaanbod, of voor het opnemen van een...
Lees verder