Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

woensdag 9 oktober 2019

Gemeente Mol: Gemeentebestuur zoekt halftijdse poetsmedewerkers

Gemeentebestuur zoekt halftijdse poetsmedewerkers

Het gemeentebestuur legt een wervingsreserve aan voor halftijdse poetsmedewerkers, niveau D voor toekomstige vacatures voor bepaalde duur van 3 maanden met kans op verlenging. Interesse? Vul ten laatste op 20 oktober 2019 het online sollicitatieformulier in.

Lees verder

Gemeentebestuur zoekt deskundige ontwikkelingssamenwerking

Het gemeentebestuur zoekt een voltijdse deskundige ontwikkelingssamenwerking, in contractueel dienstverband, niveau B, salarisschaal  B1-B3 met een contract van onbepaalde duur. Solliciteren kan tot en met zondag 27 oktober 2019. Stuur je kandidatuur via mail naar vacature@gemeentemol.be of per post aan gemeentebestuur Mol, afdeling personeel, Molenhoekstraat 2, 2400 Mol.

Lees verder

Met 65 miljoen euro investeringen maken we samen #MooiMol

'Samen maken we #MooiMol' wordt de komende zes jaar onze slagzin van het meerjarenplan 2020 – 2025. Participatie en de duurzame ontwikkelingsdoelen lopen als rode draad doorheen het plan, waarbij 'Ruimte aan de fiets', 'Verkeersveiligheid & - leefbaarheid' en een 'Sterke dienstverlening' de meest opvallende inhoudelijke thema's zijn. Grote investeringen worden gepland in het structureel onderhoud van wegen, fietspaden en voetpaden. Daarnaast omvat de renovatie van 't Getouw de inrichting van een centraal balieplein én de vernieuwing van de bibliotheek. Op de welzijnssite Ten Hove bouwen we samen met de Vlaamse overheid één balieplein voor alle welzijnsdiensten, inclusief een fysiek Huis van het Kind. Met de creatie van een Kunstencampus voor de Academie voor Muziek en Woord en de Academie voor Beeldende Kunsten in de Zwaan krijgt deze historische site een duurzame toekomst.

Lees verder

Plaatsen proefopstelling op pleintje Ginderbroek

Vanaf half oktober sluiten we de in- en uitrit van het pleintje van Ginderbroek af ter hoogte van huisnummer 52. Deze maatregel bevordert de zichtbaarheid bij het verlaten van de parking. Na het afsluiten kan je het pleintje dus uitsluitend nog op- en afrijden ter hoogte van de Beemdenstraat. Dankzij deze maatregel kunnen we de bestaande rood-witte bakken langs Ginderbroek verwijderen en zijn er opnieuw meer parkeerplaatsen beschikbaar. Deze rood-witte bakken werden geplaatst om een oplossing te bieden aan de beperkte zichtbaarheid door de bebouwing en geparkeerde auto's bij het uitrijden van het pleintje. Na drie maanden evalueren we deze maatregel en beslissen we om deze nieuwe situatie al dan niet te behouden voor de toekomst.

 

Lees verder