Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

woensdag 11 september 2019

HRJ: De sociale netwerken en de magistratuur - Een trendy magistraat: onder welke voorwaarden?

De sociale netwerken en de magistratuur - Een trendy magistraat: onder welke voorwaarden?
Op initiatief van het Netwerk van Franstalige raden van de magistratuur heeft een werkgroep, waaraan de HRJ actief deelnam, een algemene denkoefening uitgevoerd over het gebruik van sociale netwerken door de magistraten.
Lees verder

Verenigde benoemings-en aanwijzingscommissie: vergadering van 04/09/2019
Lijst van voorgedragen kandidaten
Lees verder

Commission de nomination et de désignation francophone: réunion du 06/09/2019
Liste des candidats présentés
Lees verder

Nederlandstalige Benoemings-en aanwijzingscommissie: vergadering van 10/9/2019
Lijst van de voorgedragen kandidaten
Lees verder

Verenigde benoemings-en aanwijzingscommissie: vergadering van 11/09/2019
Lijst van voorgedragen kandidaten
Lees verder