Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

vrijdag 30 augustus 2019

Brussel: Regels en procedures - milieuvergunning (-attest)

Regels en procedures - milieuvergunning (-attest)

Opgelet: op 1 september 2019 treedt een grondige hervorming in voege van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) en van de Ordonnantie betreffende de milieuvergunningen (OMV). Deze hervorming brengt ingrijpende wijzigingen aan in de procedures inzake indiening, behandeling, aflevering en beroep van stedenbouwkundige en milieuvergunningen (-attesten): hervorming stedenbouwkundige wetgeving

Lees verder

De archieven raadplegen - milieuvergunning (-attest)

Bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Raadpleeg de archieven op:

Bij de Stad Brussel

De raadpleging van de archieven gebeurt uitsluitend op afspraak. Gelieve daarvoor onderstaand formulier volledig ingevuld terug te sturen naar: urb.archieven@brucity.be

Lees verder

Gewestelijke premie voor woningrenovatie of gevelverfraaiing

Hoe aanvragen?

Maak een afspraak op dinsdag en donderdag van 9u tot 12u. De afspraak wordt gemaakt op 02 279 29 50 van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u.

Lees verder