Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

vrijdag 30 augustus 2019

Brussel: Regels en procedures - stedenbouwkundige vergunning of attest

Regels en procedures - stedenbouwkundige vergunning of attest

Opgelet: op 1 september 2019 treedt een grondige hervorming in voege van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) en van de Ordonnantie betreffende de milieuvergunningen (OMV). Deze hervorming brengt ingrijpende wijzigingen aan in de procedures inzake indiening, behandeling, aflevering en beroep van stedenbouwkundige en milieuvergunningen (-attesten): hervorming stedenbouwkundige wetgeving

Lees verder

De archieven raadplegen - stedenbouwkundige vergunning (attest)

Vooraleer een aanvraag tot vergunning (attest) in te dienen, is voorafgaand onderzoek nuttig om kennis te nemen van de laatst afgeleverde vergunning voor het betrokken goed.

Indien het gaat om een nieuw verworven goed heeft de notaris er melding van gemaakt in zijn bestemmingsaktes van het goed en de toegekende vergunningen.

In de andere gevallen dient de aanvrager de laatste toelatingen op te zoeken.

Lees verder

Brusseleir van september

[redirect magazine-de-brusseleir]

Lees verder