Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

zondag 21 juli 2019

Gemeente Tielt-Winge: Opstart gedeeltelijke afschaffing buurtweg 142 Paepenvoetweg

Opstart gedeeltelijke afschaffing buurtweg 142 Paepenvoetweg
Het college van burgemeester en schepenen van gemeente Tielt-Winge brengt ter kennis van het publiek dat een dossier houdende de gedeeltelijke afschaffing van buurtweg 142 uit de Atlas der Buurtwegen...
Lees verder

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van een omgevingsvergunning
De heer en mevrouw De Backer – De Vreese met als adres Motbroekstraat 1b, 3390 Tielt-Winge heeft een aanvraag ingediend voor het bouwen van een woning (afwijking op de voorschriften van de ...
Lees verder

Gezocht: gemachtigde opzichters
Al wie minstens 18 jaar oud is: ouders, grootouders, leerkrachten, gepensioneerden,... kortom iedereen die over wat vrije tijd beschikt en zich vrijwillig wil inzetten voor de gemeenschap. Na een...
Lees verder

Kids-ID behoort het kind toe
De afgifte van het elektronisch identiteitsdocument voor Belgische kinderen jonger dan twaalf jaar gebeurt op aanvraag van de persoon of de personen die het ouderlijk gezag over het kind...
Lees verder

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning
De heer Eric Vanderelst, met adres Industrieterrein 25A, 3290 Diest, heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.   Kort omschreven gaat het om het bouwen van twee...
Lees verder

Politiereglement Wingerstraat
Lees verder

Politiereglement kampioenschap van Tielt-Winge
Lees verder

Activatie waarschuwingsfase ozon- en hitteplan
Het wordt de komende dagen zeer warm. Vanaf dinsdag 23 juli start de effectieve warmteperiode met erg warme dagen.   De voorspellingen van het KMI verwachten een snelle en sterke stijging van de...
Lees verder

Captatieverbod ecologische kwetsbare waterlopen
De nasleep van de droogte van 2018 laat zich nog duidelijk voelen in verschillende waterlopen in Vlaanderen. Grondwatervoorraden hebben zich onvoldoende kunnen herstellen tijdens de afgelopen winter...
Lees verder