Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

vrijdag 7 juni 2019

Retie: Interesse in ruimtelijke ordening? Gecoro zoekt nieuwe leden!

Interesse in ruimtelijke ordening? Gecoro zoekt nieuwe leden!
Voor de periode 2019-2024 wordt de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro) vernieuwd. Dit is een adviesraad die zich bezighoudt met het lokaal ruimtelijk beleid. De Gecoro speelt een belangrijke rol bij de uitvoering van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en geeft adviezen
Lees verder

Stormweer op komst: noodnummer 1722 geactiveerd
Het KMI voorspelt dinsdagnamiddag en -avond noodweer. Daarom heeft de FOD Binnenlands Zaken beslist om vanaf 10.00 u. het nummer 1722 te activeren. Bel tijdens het noodweer 1722 als je de brandweer nodig hebt bij wateroverlast en/of stormschade, of doe een melding via het e-loket van de brandweer.
Lees verder

De mammobiel komt weer naar Retie
Van 14 juni tot 4 juli zal de mammobiel weer opgesteld staan op de parking achter het gemeentehuis. In de mammobiel kan je een mammografie laten maken, wat belangrijk is voor de vroegtijdige opsporing van borstkanker.
Lees verder

Warme dagen, zorg dragen
"Zon in overvloed, verzorg jezelf en anderen goed." Tijdens de zomermaanden kijken we uit naar mooie dagen. Maar deze gaan vaak gepaard met hitte en daarbij is waakzaamheid geboden. Voor kwetsbare groepen is hitte immers vaak hinderlijk, soms zelfs gevaarlijk of levensbedreigend.
Lees verder