Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

vrijdag 7 juni 2019

HRJ: Nederlandstalige Benoemings-en aanwijzingscommissie: vergadering van 23/5/2019

Nederlandstalige Benoemings-en aanwijzingscommissie: vergadering van 23/5/2019
Lijst van de voorgedragen kandidaten
Lees verder

Commission de nomination et de désignation francophone: réunion du 24/05/2019
Liste des candidats présentés
Lees verder

Het Belgisch Ontwikkelingsagentschap en de Hoge Raad voor de Justitie werken samen.
Het recente jumelageproject "Appui au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire" van Marokko, dat door de Europese Unie wordt gefinancierd, is de eerste samenwerking in dit partnerschap.
Lees verder

Nederlandstalige Benoemings-en aanwijzingscommissie: vergadering van 4/6/2019
Lijst van de voorgedragen kandidaten
Lees verder

Commission de nomination et de désignation francophone: réunion du 07/06/2019
Liste des candidats présentés
Lees verder