Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

vrijdag 14 juni 2019

Gemeente Haaltert: Bekendmaking openbaar onderzoek voetweg 70

Bekendmaking openbaar onderzoek voetweg 70

Het college van burgemeester en schepenen van bovenvermelde gemeente brengt ter kennis dat een openbaar onderzoek naar bezwaren is ingesteld omtrent de vraag tot de gedeeltelijke afschaffing van voetweg 70 in de deelgemeente Kerksken.

Lees verder

Bekendmaking openbaar onderzoek voetweg 108

Het college van burgemeester en schepenen van bovenvermelde gemeente brengt ter kennis dat een openbaar onderzoek naar bezwaren is ingesteld omtrent de vraag tot de gedeeltelijke verlegging van voetweg 108 in de gemeente Haaltert.

Lees verder

Samenstelling adviesraden - Inspraak voor Haaltenaren

Lokaal bestuur Haaltert wil ook de komende zes jaar inzetten op inspraak en participatie en dit o.a. door het oprichten van adviesraden. Het bestuur maakte een voorstel tot hervorming van de gemeentelijke adviesorganen op en doet een oproep naar kandidaten om de adviesraden te bemannen en te bevrouwen.

Lees verder

Werken zijstraat Herlinckhove

Op maandag 17 juni starten we met de aanleg van zijstraat Herlinckhove. De oude wegenis wordt uitgebroken en er wordt een gescheiden rioleringsstelsel voorzien. De weg zal uit klinkers bestaan met in het midden de goot. Voorziene duurtijd : 2 weken.

Lees verder