Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

zaterdag 20 april 2019

Gemeente Hulshout: Openbaar onderzoek over het plan-MER voor de Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027

Openbaar onderzoek over het plan-MER voor de Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027
Om de mogelijke effecten van dat plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. U kunt vanaf 19 april 2019 tot en met 18 juni 2019 de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. U kunt de milieueffecten aangeven die volgens u moeten worden onderzocht en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kunt u voorstellen formuleren voor locatie- of inrichtingsalternatieven.
Lees verder

Vacature verkeerskundige - Politie Zuiderkempen
U fungeert als aanspreekpunt voor verkeersgerelateerde vragen in het werkingsgebied van politie Zuiderkempen. U heeft een belangrijke adviesfunctie zowel intern de politiezone als extern met de partners van de politie (gemeentebesturen, burger, aannemers). Als verkeerskundige maakt u deel uit van een dynamisch team dat meewerkt aan de veiligheid en leefbaarheid op het grondgebied van de politiezone.
Lees verder

Openbaar onderzoek over het plan-MER voor de Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027
Om de mogelijke effecten van dat plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. U kunt vanaf 19 april 2019 tot en met 18 juni 2019 de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. U kunt de milieueffecten aangeven die volgens u moeten worden onderzocht en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kunt u voorstellen formuleren voor locatie- of inrichtingsalternatieven.
Lees verder

Brandfase rood: natuurgebieden droog en extreem brandgevaarlijk
Brandfase rood in Antwerpse brandgevoelige gebieden: extreem hoog gevaar! Het is extreem droog en brandgevaarlijk in de natuurgebieden. Om veiligheidsredenen wordt de toegang tot het gebied afgeraden.
Lees verder

Burgemeestersbesluit: verbod op roken en open vuur
Brandfase rood in Antwerpse brandgevoelige gebieden: extreem hoog gevaar! Het is extreem droog en brandgevaarlijk in de natuurgebieden. Om veiligheidsredenen wordt de toegang tot het gebied afgeraden. Daarom kondigde de burgemeester per direct een verbod op roken en open vuur af voor deze gebieden.
Lees verder

Erfgoeddag 28 april 2019
Interesse in houtbewerking? Kom dan op 28 april naar het Ceustershuysje in de Netestraat en zie echte houtbewerkers aan het werk!
Lees verder