Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

dinsdag 16 april 2019

Beerse: Verkiezingen 26 mei 2019 - Kamer van Volksvertegenwoordigers

Verkiezingen 26 mei 2019 - Kamer van Volksvertegenwoordigers
BEKENDMAKING BESLUIT De voorzitter van het kieskringhoofdbureau A maakt bekend hoe de voordrachten van kandidaten voor de Kamerverkiezingen kunnen gebeuren.  Datum bekendmaking op de website is...
Lees verder

Verkiezingen 26 mei 2019 - Europees Parlement
BEKENDMAKING BESLUIT De voorzitter van het Collegehoofdbureau C maakt bekend hoe de voordrachten van kandidaten voor de parlementsverkiezingen kunnen gebeuren.  Datum bekendmaking op de website is...
Lees verder

Verkiezingen 26 mei 2019 - Vlaams Parlement
BEKENDMAKING BESLUIT De voorzitter van het kieskringhoofdbureau B maakt bekend hoe de voordrachten van kandidaten voor de parlementsverkiezingen kunnen gebeuren.  Datum bekendmaking op de...
Lees verder

15/04/2019: Tijdelijke verkeersmaatregel - Stilstaan en parkeerverbod Rommelmarkt Het Laar 2019
BEKENDMAKING BESLUIT De reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website. Datum...
Lees verder

Lokaal bestuur Beerse gaat in beroep tegen beslissing Minister
De Minister van Omgeving besliste op 6 maart om geen vergunning af te leveren voor het nieuwe dienstverleningscentrum. In het kader van de uitvoering van het lopende PPS-contract met Van Roey zal de...
Lees verder