Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

vrijdag 15 maart 2019

Archeonet: Behoud en beheer van prehistorische grafheuvels en urnenvelden

ARCHEONET VLAANDEREN
Behoud en beheer van prehistorische grafheuvels en urnenvelden
Monumentenwacht Vlaanderen heeft een nieuw archeologisch infoblad gepubliceerd over het behoud en beheer van prehistorische grafheuvels en urnenvelden. Aangezien de grafheuvels bovengronds vaak al sterk afgevlakt zijn, gaat het om een uiterst kwetsbaar bodemarchief. Een actief instandhoudingsbeheer is dan ook van groot belang. Bij het beheer van urnenvelden gaat het er in de eerste plaats […]
Lees verder

Archeologen op zoek naar vroeg-middeleeuws Gentbrugge
Een team van De Logi & Hoorne is deze week begonnen met een archeologische opgraving aan Het Kamp in Gentbrugge in opdracht van Cohousing Projects en Bostoen. Op basis van eerder uitgevoerd proefsleuvenonderzoek verwachten de archeologen een vroegmiddeleeuws gehucht. Verschillende boerderij-erven komen er verspreid over het terrein voor en zullen vermoedelijk ergens tussen de 7de […]
Lees verder

Uniek WO I-bunkercomplex in Raversyde opent na restauratie
In Raversyde in Oostende wordt Batterij Aachen dit weekend feestelijk geopend. Het is de enige nog volledig bewaarde Duitse kustbatterij uit WO I. De batterij bestond uit vier geschutstellingen met kanonnen, observatiebunkers, munitiebunkers, een bomvrije schuilplaats en houten manschappenverblijven. De voorbije jaren werd Batterij Aachen grondig gerestaureerd, er werd een nieuw rolstoeltoegankelijk pad aangelegd en […]
Lees verder

Dateren met radiokoolstof: een handleiding
Het agentschap Onroerend Erfgoed heeft een handleiding gepubliceerd over radiokoolstofdatering. Het is de eerste vraag bij archeologisch onderzoek: uit welke periode komen de vondsten? Waar zitten we, op de tijdslijn van het verre of nabije verleden? De kenmerken van stenen werktuigen, metalen sierraden of scherven van aardewerk geven vaak een eerste, goed idee maar soms […]
Lees verder

Historische vondsten op site van toekomstig woonproject in Bilzen
Sinds half februari wordt in Bilzen een grootschalig archeologisch onderzoek uitgevoerd op het terrein van het toekomstig woonproject Bivelenhof een groot archeologisch onderzoek. De archeologen vonden al resten uit de Bronstijd en de vroege IJzertijd. Uniek voor Haspengouw is de vondst van een grote waterput uit de Bronstijd. Mogelijk werd ook een Romeinse weg aangesneden. […]
Lees verder

Eerste moderne mensen in Europa hadden grotere ecologische voetafdruk dan neanderthalers
De eerste moderne mensen in Europa brachten zo'n 40.000 jaar geleden al ecosystemen aan het wankelen. Vooral de mammoetpopulaties kalfden drastisch af sinds onze komst. Dat blijkt uit een nieuwe studie op botten van neanderthalers, moderne mensen en dieren uit de Belgische grotten van Spy en Goyet. Een internationaal onderzoeksteam, met onder meer wetenschappers van […]
Lees verder