Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

dinsdag 5 februari 2019

Lees Zorgwijzer 81 en luister naar onze eerste Zorgwijzer-podcast

Niet goed leesbaar? Klik hier om de online versie van deze nieuwsbrief te bekijken.

Vers van de pers: Zorgwijzer 81

Op 29 januari hebben we Zorg aan Zet gelanceerd. In deze Zorgwijzer lees je meer over de campagne die jou doet nadenken over de zorg van morgen. Vergeet je ideeën en bedenkingen niet te publiceren op www.zorgaanzet.net Daarnaast hebben we in dit nummer aandacht voor een nieuw ethisch advies over morele stress en interviewen we de directeurs gezondheid en welzijn van de Christelijke en Socialistische mutualiteiten.


Lees alle artikels 
 

Groot maatschappelijk debat over de zorg van morgen

Zorg is belangrijk. Iedereen wordt er vroeg of laat mee geconfronteerd en iedereen wil graag kwaliteitsvolle zorg krijgen wanneer hij die nodig heeft. En toch is zorg niet echt een topthema in de media of een gegeven waarmee de meeste partijen naar de kiezer trekken. De grote publiekscampagne Zorg aan Zet wil daarin verandering brengen. 


 Lees meer… 
 

Nieuw ethisch advies over morele stress
> MET PODCAST

Werken in de zorg is waardevol. Toch stellen we vast dat zo’n job ook morele stress met zich kan meebrengen: een lang­durige stress met gevoelens van frustratie of onmacht omdat de hulpverlener zijn zorg­opdracht niet lijkt te kunnen uitvoeren zoals hij dat eigenlijk voor ogen heeft. De Commissie voor Ethiek van Zorgnet-­Icuro heeft daarover een ethisch advies uitgewerkt.

Het ethisch advies is meteen ook het eerste onderwerp van onze nieuwe Zorgwijzer-podcast.


 Lees meer… 
 

Interviews directeurs gezondheid en welzijn christelijke en socialistische mutualiteiten

Met de Vlaamse Sociale Bescherming krijgen de ziekenfondsen met de zorgkassen er extra taken bij. Het gaat om een van de vele recente hervormingen van de Vlaamse overheid. We praten erover met Katrien Van Kets en Karin Van Mossevelde,­ directeurs Gezondheid en Welzijn bij respectievelijk de Christelijke Mutualiteiten en de Socialistische Mutualiteiten. 


 Lees meer… 
 

Interview met Axel Kerkhofs, voorzitter werkgroep ICT

De ICT-ontwikkelingen in ziekenhuizen en in de bredere gezondheidszorg gaan razendsnel. Transmurale gegevens­deling, persoonsgegevensbescherming, de integratie van ICT-systemen in de ziekenhuisnetwerken … Samen met Axel Kerkhofs overschouwen we enkele belangrijke werven voor vandaag en de komende jaren.


 Lees meer… 
 

Beroepsportret  

Wat doet een Data Protection Officer? Filip Goyens van het UZA geeft ons een kijkje in zijn takenpakket.


 Lees meer… 
 

Beroepsgeheim onder druk

Het beroepsgeheim is te belangrijk om het zomaar te laten uithollen. Vertrouwen is immers waar het allemaal om draait. Prof. Freya Vander Laenen zette haar pleidooi op het symposium Beroepsgeheim: onze zorg (19/10/2018) kracht bij met heel wat casussen.


 Lees meer… 
 

De kracht van gezondheidsvaardigheden

Gezondheidsvaardigheden worden steeds meer erkend als een belangrijke factor voor een kwaliteitsvolle zorg en gezondheid. Philippe Vandenbroeck en Liesbeth Jenné van shiftN onderzochten tien innovatieve buitenlandse praktijken die de kennis en het kunnen van burgers, patiënten, mantelzorgers en professionelen op vlak van gezondheid versterken. 
 

 Lees meer… 
 

Diversiteit in Revalidatiecentrum Pellenberg

Culturele diversiteit kan ook in een revalidatiecentrum tot spanningen en uitdagingen leiden. Dat blijkt uit de master­proef van Hanne Van Horebeek. In de praktijk is er veel goede wil en pragmatisme. Een meer structurele aanpak vanuit een duidelijke visie zou echter het verschil kunnen maken. Met ook aandacht voor de ontwikkeling van culturele competenties: kennis, houding en vaardigheden.


 Lees meer… 
 

Filosofische training voor mensen met kanker

Pieter Vandekerckhove kreeg op zijn veertiende de diagnose van acute leukemie en ondervond aan den lijve hoe de ziekte je hele leven op z’n kop zet. Vandaag helpt hij jonge mensen met kanker om hun leven opnieuw te starten aan de hand van drie krachtige filosofische vaardigheden. 


 Lees meer… 
 
 

Gezamenlijke besluitvorming en aansprakelijkheid in de geestelijke gezondheidszorg 

Over die thema's schreef Stefaan Baeten, algemeen directeur PC Sint-Hiëronymus in Sint-Niklaas, een masterproef. De oplossingen? Helder communiceren en de gezamenlijke besluitvorming documenteren


 Lees meer… 
 
 

Op de agenda


> NIAZ-Trefdag: 3/4/19, Turnhout
color-facebook-48.png
color-twitter-48.png
color-linkedin-48.png
color-youtube-48.png
color-instagram-48.png

Zorgnet-Icuro groepeert en vertegenwoordigt zorgorganisaties uit de social profit in Vlaanderen, meer bepaald de algemene ziekenhuizen, residentiƫle en ambulante initiatieven uit de geestelijke gezondheidszorg en voorzieningen uit de ouderenzorg.


Copyright © 2019 Zorgnet-Icuro.
Alle rechten voorbehouden.


www.zorgneticuro.be

Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?
Uitschrijven.