Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

dinsdag 8 januari 2019

Gemeente Mol: Bekendmaking openbaar onderzoek zesde Vlaamse ontwerp-mestactieprogramma

Bekendmaking openbaar onderzoek zesde Vlaamse ontwerp-mestactieprogramma

In uitvoering van de Europese Nitraatrichtlijn (91/676/EEG) heeft de Vlaamse overheid een ontwerp-mestactieprogramma (MAP 6) opgesteld voor de periode 2019-2022.

Het ontwerp-mestactieprogramma 2019-2022 en het ontwerp van het plan MER is te bekijken op de website van de VLM (www.vlm.be).

Lees verder

Bekendmaking openbaar onderzoek wijziging uitvoeringsplan huishoudelijk afval

Op 16 december 2016 keurde de Vlaamse Regering het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval goed.  Overeenkomstig het Materialendecreet (art. 18§7) organiseert de gemeente omtrent deze planwijziging een openbaar onderzoek van 14 januari tot en met 13 maart 2019 ter inzage bij de dienst milieu in 't Getouw, Molenhoekstraat 2 te 2400 Mol.

Lees verder

Zitdag FOD sociale zekerheid elke eerste maandag van de maand in Ten Hove

Heb je vragen over jouw aanvraag inkomensvervangende tegemoetkoming, integratietegemoetkoming of parkeerkaart? Kom dan langs op de zitdag van de FOD sociale zekerheid. Deze gaat voortaan elke eerste maandag van de maand door, telkens van 14 tot 15 uur. Je vindt de experts in de gang van de dienst seniorenplus, Jakob Smitslaan 28.  

Lees verder

Raadsleden leggen eed af

Maandagavond 7 januari legden 31 raadsleden de eed af voor de nieuwe gemeente- en OCMW-raad. Ook de leden van het college van burgemeester en schepenen, het vast bureau en het bijzonder comité sociale dienst namen hun functie op.

Lees verder