Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

donderdag 10 januari 2019

Gemeente Beernem: Gemeente- en OCMW-raad 2019-2024

Gemeente- en OCMW-raad 2019-2024
Op woensdag 2 januari is de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. De installatie van de gemeenteraadsleden houdt van rechtswege de installatie van leden van de raad voor maatschappelijk welzijn (OCMW-raad) in. De voorzitter van de gemeenteraad is Kris Vincke. De voorzitter van de gemeenteraad is van rechtswege ook de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn.
Lees verder

Ontwerp-bestuursakkoord 2019-2024
Het ontwerp-bestuursakkoord is een overeenkomst tussen de meerderheidspartijen CD&V, Groen en SP.A over de toekomst van Beernem. Het bevat de grote beleidslijnen waarover de coalitiepartners het eens zijn. Het beschrijft de visie van het gemeentebestuur over de toekomst van Beernem tijdens de zes jaar van deze bestuursperiode en ook daarna.
Lees verder

Werken Schipperstraat en Hoornstraat - update
De werken die voorzien zijn in het stuk van de Schipperstraat tussen de Knesselarestraat en de Potterstraat worden voorlopige uitgesteld. Er moet eerst riolering geplaatst worden door een andere aannemer vooraleer de wegenwerken kunnen starten. Zodra we de timing hiervan kennen, laten we dit weten.
Lees verder