Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

maandag 17 december 2018

Gavere: bekendmaking reglement

bekendmaking reglement
bekendmaking reglement De burgemeester maakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet bekend dat het college van burgemeester en...
Lees verder

bekendmaking reglement
bekendmaking reglement De burgemeester maakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet bekend dat het college van burgemeester en...
Lees verder

Lijst Zonecollege van de Hulpverleningszone Centrum
Lijst Zonecollege van de Hulpverleningszone Centrum De lijst met een beknopte omschrijving van de besluiten van het Zonecollege van de...
Lees verder

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag Visotti, Klaverveld, Gavere
Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningsaanvraag Visotti, Klaverveld, Gavere Bekendmaking van de beslissing over een...
Lees verder