Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

woensdag 7 november 2018

sportkaderopleidingen 2019, SportUp, schaatshal Liedekerke, schoolsportinfrastructuur...

Kan u deze nieuwsbrief niet lezen? Klik hier voor een online versie.
Nieuwsbrief
7 november 2018
Je maandelijkse update over het sportbeleid in Vlaanderen
 
SCHRIJF JE IN VOOR DE SPORTKADEROPLEIDINGEN 2019
In 2019 biedt de Vlaamse Trainersschool opnieuw een ruime waaier aan sporttakgerichte, beroepgsgerichte en begeleidingsgerichte opleidingen aan. Zo staan er nu al meer dan 200 Initiator-opleidingen op de planning, net zoals 25 opleidingen Hoger Redder. Je kan het aanbod raadplegen op de website van Sport Vlaanderen of op de app van de Vlaamse Trainersschool. En snel inschrijven is voor nogal wat opleidingen de boodschap. Bekijk ook zeker de toelatingsvoorwaarden voor je je inschrijft.
 
SPORTUP STIMULEERT VLAAMSE SPORT START-UPS
Ben jij een startup in de sport en heb je een idee om vernieuwende digitale sporttechnologie op de markt te brengen, dan kan je terecht bij SportUp. Dat is een initiatief van imec.istart en de Universiteit Gent, met de steun van Sport Vlaanderen. SportUp zal jaarlijks minstens tien sport-start-ups selecteren die economisch en maatschappelijk relevante ideeën in de praktijk willen brengen in de sport- en beweegsector. Ze bieden professionele begeleiding en ondersteuning die starters nodig hebben om hun idee verder te ontwikkelen en door te groeien tot gezonde ondernemingen die klaar zijn voor de Vlaamse en de internationale markt.
 
LIEDEKERKE IS DE KOELSTE IJSHAL
De ijshal van Sport Vlaanderen Liedekerke opende deze herfst niet alleen haar 35ste schaatsseizoen, maar ook een sterk gerenoveerde infrastructuur.
In twee jaar pakten we zowel muren, boardings als toiletten aan. De verlichting en de koelinstallatie staan nog op de renovatieplanning. Sport Vlaanderen Liedekerke verwelkomt ook zijn nieuwste telg 'Mammoth': een volledig elektrisch aangedreven ijsmachine, die het ijs perfect behandelt.

 
JE SCHOOLSPORTINFRASTRUCTUUR LOONT OOK NA DE LESUREN
Wat als scholen hun sporthallen buiten de schooluren makkelijker zouden kunnen openstellen voor lokale sportclubs? Na het grote succes met mooie resultaten voor scholen én sportclubs keurde de Vlaamse regering op 19 oktober 2018 de derde projectoproep goed. Nieuw in deze projectoproep is de focus op eerder kleine sportzalen in scholen. In totaal is er voor deze projectoproep 3.000.000 euro beschikbaar bij de beleidsdomeinen Sport en Onderwijs samen. Een aanvraag indienen kan tot 21 februari 2019.
 
PROJECTOPROEP 2019: EU INVESTEERT € 48.6 MILJOEN IN SPORT VIA ERASMUS+
Sport Vlaanderen en EU Sport Link nodigen je uit op een workshop en infosessie 'Erasmus+ Sport 2019' op maandag 3 december in het VGC in Brussel. Heb je een projectidee waarvan je denkt dat het in aanmerking komt? Ben je niet zeker over de indieningsvoorwaarden of procedures? Kom dan zeker eens langs op onze infosessie.Vlaamse en Europese experts geven toelichting en antwoorden op jouw vragen. Inschrijven is gratis maar wel verplicht via volgende link.
 
SAVE THE DATE: ASPIRE 29/01/2019
Het Erasmus+ Sport-project ASPIRE (Activity, Sport, Play for the Inclusion of Refugees in Europe) ontwikkelde een onderwijspakket en training voor sportorganisaties en sportbegeleiders die vluchtelingen in hun werking willen opnemen. Het Aspire-project wil sportclubs toegankelijker maken voor vluchtelingen en migranten, en de waarde van sport voor sociale inclusie uitdragen. Sport Vlaanderen organiseert een themadag, op dinsdag 29 januari 2019 in Mechelen. Meer informatie over het project vind je op www.aspiresport.eu of via Facebook en Twitter #ASPIREsportEU
 
SPORT OP HET WERK: ALLE RESULTATEN NETJES IN INFOGRAPHS
Sport Vlaanderen voerde al bij meer dan 18.000 werknemers zijn sport- en beweegscan uit. Deze gratis digitale enquête brengt de basisgegevens van werknemers in kaart, wat hun sportwensen en -behoeftes zijn: Sporten ze al? Waarom sporten ze? Wat verwachten ze op dat gebied van hun werkgever? Alle informatie die we op die manier verzamelden, verwerkten we in enkele infographics en een filmpje. Benieuwd naar de resultaten? Of wil je ook een sport- en beweegscan bij jou op de werkvloer?
 
DAVO COMMUNICATIONS WINT DE #BEACTIVE EUROPEAN WORKPLACE AWARD 2018
Davo Communications was een van de winnaars van de wedstrijd 'Sportambassadeur op het werk'. Zij brachten hun case mooi in beeld en wij dienden ze in voor de European Work Place Award 2018. Uit 19 Europese inzendingen werd ze geselecteerd als beste praktijkvoorbeeld. Dat levert Davo Communications een geldprijs op van 5000 euro. Bekijk het inspirerende filmpje op onze website.

 
RHINOS RUGBY IS DE COOLSTE SPORTCLUB VAN VLAANDEREN
In september, de maand van de sportclub, gingen Sport Vlaanderen en MNM samen op zoek naar de coolste sportclub van Vlaanderen. 273 clubs probeerden ons er in een filmpje van 1 minuut van te overtuigen dat zij die titel verdienen. 88.528 Vlamingen stemden voor de ingezonden filmpjes. Bekijk hier het filmpje van de winnaar, Rhinos Rugby club, en de andere provinciale winnaars.Nog in de maand van de sportclub namen 409 scholen deel aan de actie 'breng je sportclub naar school', een dag waarop leerlingen in hun cluboutfit naar school komen.
 
SPORTINFRASTRUCUUR IS VOORTAAN INFRASTRUCTUUR VAN ALGEMEEN BELANG
In de regelgeving van ruimtelijke ordening geldt sportinfrastructuur dankzij haar maatschappelijke functie voortaan als infrastructuur van algemeen belang. Dat plaatst haar in dezelfde categorie als weginfrastructuur en nutsvoorzieningen, en dat heeft heel wat voordelen voor zonevreemde sportinfrastructuren. Die maken 30 procent van alle sportinfrastructuur uit. Zo zal onder bepaalde voorwaarden afgeweken kunnen worden van de geldende stedenbouwkundige voorschriften voor gebouwen, constructies en terreinen.
 
WELKE SPORTVRAGEN WERDEN IN HET VLAAMS PARLEMENT GESTELD?


In de voorbije maand zijn volgende schriftelijke vragen gepubliceerd:


Dit is een officiële nieuwsbrief van de Vlaamse overheid.
Sport Vlaanderen
Arenbergstraat 5
1000 Brussel
T 02 209 45 11