Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

donderdag 1 november 2018

NIEUWS MUSEA BRUGGE / November '18

View this email in your browser

NOVEMBER 2018

Collectiepresentatie

Dit jaar is het zestig jaar geleden dat de vriendenvereniging van de Stedelijke Musea opgericht werd. Ondertussen is het één van de populairste museale vriendenkringen in Vlaanderen. Musea Brugge blikt nu samen met hun "Vrienden" terug op een reeks indrukwekkende aanwinsten, die dankzij hen werden aangeworven. De presentatie 'Schatten van Vrienden. 60 jaar aanwinsten' kun je nog tot 27 januari in het Arentshuis bewonderen.
Lees meer
Lezingen
18/11
Snuisteren door de textielcollectie van het Gruuthusemuseum
Het vernieuwde Gruuthusemuseum zal ook een deel van onze indrukwekkende kantcollectie laten zien. Frieda Sorber, conservator van de historische collectie van het ModeMuseum in Antwerpen, laat je nu al kennismaken met de schatten uit het depot. 
Lees meer
22/11
Gesloten wegens (on)voorziene omstandigheden. De restauratie van het Gruuthusepaleis
Zoals het elke werf betaamt, dienden zich ook bij de restauratie van het Gruuthusepaleis een aantal 'onvoorziene omstandigheden' aan. Inge Geysen brengt een goed geïllustreerd overzicht van de voorbije restauratiecampagne.
Lees meer
24/11
'De penne is den goedendag van dezen tijd!' Gezelle in het politieke strijdperkis
De jaarlijkse studiedag van het Gezellege-nootschap plaatst de schrijver en zijn werk deze keer middenin de politieke strijd van die dagen. Sprekers zijn Jan D'Hondt, Jan Geens, Koen Calis en Hilde Van Parys 
Lees meer
25/11
De arenkleed-Madonna met geboeide gevangene: een Brugs politiek verhaal
Roland Van Belle gaat dieper in op de betekenis van een tafereel dat te zien is op een anoniem 15de-eeuws paneel in de Basiliek van het Heilig Bloed.
Lees meer
Kom culturen na de uren!
SCHEMERTIJD/ CULTUREN NA DE UREN!
Sinds september kun je elke derde donderdag van de maand bij ons komen CULTUREN NA DE UREN. Je wordt telkens op een andere locatie verrast met een gevarieerd programma en dit vanaf 'schemertijd' of na de gewone openings- of werkuren. Een leuke manier om onze museumlocaties te (her)ontdekken! 
Op 15/11 is iedereen vanaf 17 uur welkom in het Groeningemuseum met als thema 'Sporen van machthebbers'; over koningen en keizers, hertogen en graven, ministers en gouverneurs, burgemeesters en schepenen, abten en kanunniken, …
MUSEA BRUGGE is de overkoepelende organisatie van de 14 stedelijke museumlocaties met een heel gevarieerd permanent én tijdelijk aanbod. De (deel)collecties en presentaties sluiten aan bij de historische site waar ze worden getoond. Dertien van de veertien locaties zijn
bovendien beschermd als monument. Jaarlijks bezoeken ca. 850.000 binnen-en buitenlandse gasten één of meer musea.
MEER INFO
Share
Tweet
Forward