Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

woensdag 31 oktober 2018

U hebt de uitnodiging van Alex De Smedt nog niet beantwoord

LinkedIn

Alex De Smedt wil een connectie maken op LinkedIn. Hoe wilt u antwoorden?


Alex De Smedt Alex De Smedt

Hulp werkman bij GARAGE GDS

Bevestig dat u Alex kent
Uitschrijven  |   Hulp

U ontvangt de volgende e-mails: Herinneringen voor uitnodigingen. LinkedIn zal uw e-mailadres gebruiken om suggesties te doen in functies als Personen die u misschien kent.

Deze e-mail is verzonden naar vlaamsnieuws@gmail.com.

LinkedIn

© 2018 LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2. LinkedIn is een geregistreerde bedrijfsnaam van LinkedIn Ireland Unlimited Company. LinkedIn en het LinkedIn-logo zijn geregistreerde handelsmerken van LinkedIn.