Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

donderdag 27 september 2018

Nieuwsbrief Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, jaargang 8, nr. 7

Nieuwsbrief Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC)

Nieuwsbrief SARC: 24 september 2018 - jaargang 8, extra memorandum

Memorandum 2019-2024 van de Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

De SARC wil u zijn derde memorandum voorstellen. Het formuleert een krachtige boodschap voor de toekomstige Vlaamse beleidsmakers:

Geef vertrouwen aan de sectoren

want zij willen, samen met het beleid, voluit voor de toekomst gaan.

Het memorandum is geschreven door en met alle leden van de SARC. De sterkte van de SARC wordt daarmee weerspiegeld in dit werkstuk: onafhankelijke deskundigen en vertegenwoordigers van het middenveld in de sectoren cultuur, jeugd, sport en media hebben samen nagedacht en overlegd over wat echt belangrijk is voor het beleid.

Dit vertaalde zich in een reeks algemene aanbevelingen enerzijds en 4 sectorale bijdragen - één voor elke sectorraad - anderzijds. Elk onderdeel kan als een losstaand hoofdstuk gelezen worden, maar de verbinding tussen de sectorale delen en de gemeenschappelijke aanbevelingen maken het verhaal ontegensprekelijk sterker en vollediger.

De leden van de SARC willen hun inzichten en hun aanbevelingen graag breed delen opdat ze zouden kunnen doorgroeien tot concrete beleidsinitiatieven en - realisaties.
 
Copyright © 2018 Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media.
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich hebt ingeschreven.

V.U. Gaëtan Poelman
Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Arenberggebouw, 4de verdieping (Wegbeschrijving naar het Arenberggebouw)
Arenbergstraat 9
1000 Brussel
Tel. 02 553 69 23
E-mail: sarc@vlaanderen.be
Website: www.sarc.be

U kan uw voorkeuren aanpassen of uitschrijven van de verzendlijst.