Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

zondag 16 september 2018

Gemeente Leopoldsbrug: Persbericht dd. 5 september 2018 • Twee nieuwe initiatieven buitenschoolse kinderopvang

Persbericht dd. 5 september 2018 • Twee nieuwe initiatieven buitenschoolse kinderopvang
Het gemeentebestuur van Leopoldsburg zet, in samenspraak met en op advies van het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) in op buitenschoolse opvang in of vlakbij de scholen. Na het Initiatief...
Lees verder

Persbericht dd. 10 september 2018 • Kunst in het nieuwe gemeentehuis van Leopoldsburg
In het weekend van 5, 6 en 7 oktober zal het nieuwe gemeentehuis van Leopoldsburg feestelijk geopend worden voor de inwoners. Tijdens dat weekend zullen een aantal activiteiten plaatsvinden: een...
Lees verder

Persbericht dd. 11 september 2018 • Sportieve septembermaand in Leopoldsburg
De sportdienst van Leopoldsburg heeft het nieuwe schooljaar sportief afgetrapt. Gedurende de hele maand september zijn er allerlei sportieve activiteiten gepland voor jong en oud en uiteraard wordt...
Lees verder

Overweg Grootdonckstraat afgesloten van vrijdag 14 tot maandag 17 september 2018
Wegens onderhoudswerken aan de overweg van de Grootdonckstraat (spoorlijn 15) is de overweg er afgesloten voor alle wegverkeer van vrijdag 14 september om 22.00 uur tot en met maandag 17 september om...
Lees verder

Persbericht dd. 12 september 2018 • Leopoldsburg ondertekent bibliotheekcharter
Enkele maanden geleden lanceerde de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw (VVBAD), samen met een dertigtal partnerorganisaties en een honderdtal bekende Vlamingen, de...
Lees verder

Herdenking Kampse schrijver J.M.H. Berckmans
Leopoldsburg brengt op zaterdag 22 september 2018 van 19.00 tot 20.00 uur een mooie hulde aan de man wiens ster in de Walk of Fame van Leopoldsburg prijkt: J.M.H. Berckmans. Marcel Vanthilt en Chris...
Lees verder

Werelddierendag in de bibliotheek
Naar aanleiding van Werelddierendag organiseert de bibliotheek op woensdag 3 oktober 2018 van 20.00 tot 21.30 uur een lezing over 'je hond beter leren begrijpen'.
Lees verder

Wijkagenten houden zitdag
Je wilt je wijkagent ergens over spreken maar je ziet er tegenop om naar het politiebureel te gaan of de wijkagent bij je thuis te ontvangen? Voortaan kan je naar de zitdag!
Lees verder

Kermisnamiddag voor personen met een beperking
De Welzijnsraad - werkgroep gehandicaptenbeleid organiseert op maandag 15 oktober 2018 van 13.30 tot 15.30 uur (tijdens de oktoberkermis) opnieuw een kermisnamiddag voor personen met een...
Lees verder

Persbericht dd. 13 september 2018 • Marcel Vanthilt herdenkt Kampse schrijver J.M.H. Berckmans
Op 31 augustus was het tien jaar geleden dat J.M.H. Berckmans overleed in Antwerpen. De schrijver werd geboren als Jean-Marie Henri Berckmans op 28 oktober 1953 en groeide op in Leopoldsburg. Al op...
Lees verder

VriendENtaal start het 8ste werkjaar vanaf 17 september 2018
In Leopoldsburg zijn er heel wat anderstaligen die hun soms prille kennis van het Nederlands willen inoefenen, verbeteren en hun sociale netwerken willen uitbreiden. 'VriendENtaal' start...
Lees verder

Week van de Duurzame Gemeente - 18 tot 25 september 2018
Op 25 september 2018 wordt de derde verjaardag gevierd van de ondertekening van Agenda 2030 van de Verenigde Naties: een langetermijnagenda met de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen die van de...
Lees verder