Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

donderdag 13 september 2018

Brussel: Openbare aanbesteding. Uitbating van een kiosk in de Anspachlaan

Openbare aanbesteding. Uitbating van een kiosk in de Anspachlaan

De geïnteresseerde kandidaten moeten een offerte indienen voor:

  • de verkoop van bloemen

Indienen kandidatuur?

De kandidaatstellingsdossiers en hun bijlagen worden opgestuurd naar de Cel Handel van de Stad Brussel, Zaterdagplein 1 - 1000 Brussel, hetzij per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging, hetzij ter plaatse op een duurzame drager tegen ontvangstbewijs, hetzij per e-mail (pdf-bestand) naar dit adres:

Lees verder

Verkeershinder door Balloon's Day Parade op zaterdag 15 september

Het vertrek is op de Coudenberg/Hofberg die al vanaf 's ochtends afgesloten wordt voor alle verkeer (oplaten ballonnen en animatie ). De parade vertrekt om 15u langs volgende reisweg:

  • Coudenberg/Hofberg
  • Ravenstein
  • Kantersteen
  • Albertina
  • Keizerslaan
  • Cellebroersstraat
  • Maurice Lemonnierlaan (aflaten van de ballonnen)
Lees verder

Projectoproep Week van de rechten van de vrouw 2019

De laatste vier jaar organiseerde de Stad Brussel een Week van de rechten van de vrouw, ter gelegenheid van de Internationale Dag voor de Rechten van de Vrouw. Het evenement heeft de ambitie om het bewustzijn te verhogen, de permanente ongelijkheden tegenover vrouwen te bestrijden en ontmoetingen te vergemakkelijken tussen burgers die vooruitgang inzake gelijkheid vooropstellen.

Lees verder