Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

vrijdag 3 augustus 2018

Gemeente Wevelgem: Bekendmaking reglementen en verordeningen van 13.07.2018

Bekendmaking reglementen en verordeningen van 13.07.2018

In toepassing van art. 186 van het gemeentedecreet worden de reglementen en verordeningen van de gemeente hier bekendgemaakt.

- beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 27 juni 2018: tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de Guldensporenfeeste in de Kozakstraat op vrijdag 13 juli 2018. verkeersreglement_guldensporenfeeste_2018.pdf

Lees verder

Bekendmaking reglementen en verordeningen van 17.07.2018

 In toepassing van art. 186 van het gemeentedecreet worden de reglementen en verordeningen van de gemeente hier bekendgemaakt.

Lees verder

Bekendmaking reglementen en verordeningen van 20.07.2018

In toepassing van art. 186 van het gemeentedecreet worden de reglementen en verordeningen van de gemeente hier bekendgemaakt.

- beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 4 juli 2018: tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de Buren-Barbecue op 26 juli 2018. verkeersreglement_buren-barbecue_vijverlaan.pdf

Lees verder

Provincie West-Vlaanderen - Aankondiging openbaar onderzoek over goedgekeurde plan-MER voor het PRUP Regionaal Bedrijventerrein Menen-Wervik

Op 20 april 2018 keurde de dienst MER de planMER 'PRUP regionaal bedrijventerrein Menen-Wervik' goed.

Nu wordt een openbaar onderzoek georganiseerd- conform art. 4.2.11 van het decreet algemene bepalingen milieubeleid d.d. 5 april 1995 – waarbij iedereen het goedgekeurde plan-MER kan inkijken en opmerkingen, bezwaren of adviezen kan indienen.

Lees verder