Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

donderdag 2 augustus 2018

Gemeente Mol: Bekendmaking omgevingsvergunning Populierenstraat 24

Bekendmaking omgevingsvergunning Populierenstraat 24

Kris Schoeters, Populierenstraat 24, 2400 Mol heeft een aanvraag voor omgevingsvergunning ingediend voor het plaatsen van een afsluiting op Populierenstraat 24. Het college van burgemeester en schepenen heeft op 25 juli 2018 de aanvraag vergund. De beslissing ligt ter inzage bij de dienst ruimtelijke ordening in 't Getouw, Molenhoekstraat 2 te 2400 Mol.

Lees verder

Herstellingswerken fiets- en voetpaden Jakob Smitslaan vanaf midden augustus

Midden augustus start een aannemer in opdracht van het gemeentebestuur met het uitvoeren van plaatselijke herstellingen aan de fiets- en voetpaden in de Jakob Smitslaan. De werken concentreren zich tussen de Doornboomstraat en de Martelarenstraat. Vorig jaar werden de fiets- en voetpaden in de Adolf Reydamslaan al aangepakt.

Lees verder

Laatste fase heraanleg voetpaden Rozenberg van 6 tot 14 augustus

Maandag 6 augustus start de laatste fase van de heraanleg van de voetpaden van de Rozenberg. In deze fase komen de voetpaden ter hoogte van de school Rozenberg aan bod. Ook in deze fase is het noodzakelijk om tijdelijk eenrichtingsverkeer in te voeren tussen de Bergstraat en de Kloosterstraat/Molenhoekstraat.

Lees verder

Gemeentebestuur zoekt middagtoezichters gemeentescholen

Het gemeentebestuur zoekt middagtoezichters gemeentescholen, niveau E, contractueel dienstverband. Het gaat om een tewerkstelling voor bepaalde duur. Voor deze vacature moet je je ten laatste op 17 augustus te registreren op www.mol.sgpool.be.

Lees verder