Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

vrijdag 10 augustus 2018

Gemeente Mol: Bekendmaking openbaar onderzoek aanvraag omgevingsvergunning Ezaartveld

Bekendmaking openbaar onderzoek aanvraag omgevingsvergunning Ezaartveld

De heer Lodewijk Michel met als contactadres Vijverstraat 36B, 2400 Mol heeft een aanvraag ingediend voor het verkavelen van een perceel in twee loten voor gekoppelde één- of tweegezinswoningen in het Ezaartveld. De aanvraag ligt van 17 augustus tot en met 15 september 2018 ter inzage bij de dienst ruimtelijke ordening in 't Getouw, Molenhoekstraat 2 te 2400 Mol.

Lees verder

Nieuwe maatregelen verbieden recreatie op kanalen Mol

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) voerde op 9 augustus een controle uit op het kanaal Bocholt-Herentals en het kanaal naar Beverlo omwille van een vermoeden van de aanwezigheid van blauwalgen. Op vraag van VMM vaardigde waarnemend gouverneur van Antwerpen, Bram Abrams, een nieuw verbod uit op zachte recreatie op deze kanalen. Daarnaast is het verboden water te capteren uit deze kanalen voor het besproeien van landbouwgewassen en voor drinkwater voor vee. Dit verbod geldt ook voor zachte recreatie. Huidig besluit heft het politiebesluit van 7 augustus op.

Lees verder

Smikkelroute en Visit Mol by Vespa toeristische toppers! Reserveer nu!

De Smikkelroute en Visit Mol by Vespa doen het deze zomer enorm goed. Eind september van vorig jaar noteerde de dienst toerisme 146 reservaties voor de Smikkelroute. Dit jaar begin augustus stond de teller al op 152 reservaties. Ook Visit Mol by Vespa blijkt een topper met maar liefst 125 reservaties. Wie het voelt kriebelen om één of beide culinaire routes uit te proberen, kan nog deelnemen tot eind september. Meer info vind je op www.visitmol.be.

Lees verder

Gemeente- en OCMW-diensten gesloten op woensdag 15 augustus

Op woensdag 15 augustus zijn de meeste gemeente- en OCMW-diensten gesloten. Uitzonderingen zijn de dienst toerisme, ecocentrum De Goren en de cafetaria van het lokaal dienstencentrum in Ten Hove. Sommige diensten zijn tijdens de zomermaanden voor een langere periode gesloten. Raadpleeg onze actuele openingsuren via www.gemeentemol.be.

Lees verder