Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

woensdag 8 augustus 2018

Gemeente Mol: Bekendmaking openbaar onderzoek aanvraag omgevingsvergunning Middenstraat

Bekendmaking openbaar onderzoek aanvraag omgevingsvergunning Middenstraat

De heer Jean-Pierre Hamblok, Sterstraat 33, 3920 Lommel heeft een aanvraag ingediend voor het verkavelen van lot 3 van een niet vervallen verkaveling in 2 loten voor √©√©ngezinswoningen in open bebouwing en het kappen van een boom op de hoek van de Middenstraat en Verkallenstraat.  De aanvraag ligt van 15 augustus 2018 tot en met 13 september 2018 ter inzage bij de dienst ruimtelijke ordening in 't Getouw, Molenhoekstraat 2 te 2400 Mol

Lees verder

Bekendmaking meldingsakte Rondplein 12

Fluvius System Operator CVBA met als contactadres Koningin Elisabethlei 38, 2300 Turnhout heeft een melding ingediend voor de exploitatie van een CAB-lokaal op Rondplein 12. Het college van burgemeester en schepenen heeft op 25 juli 2018 akte genomen van de melding. De meldingsakte ligt ter inzage bij de milieudienst in 't Getouw, Molenhoekstraat 2 in 2400 Mol

Lees verder

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning Pater Van Henxthovenstraat

De heer en mevrouw Cools - Van Riet, Kapellestraat 50, 2400 Mol hebben een aanvraag ingediend voor het bouwen van een eengezinswoning met garage in de Pater Van Henxthovenstraat ZN. De aanvraag ligt van 10 augustus tot en met 8 september 2018 ter inzage bij de dienst ruimtelijke ordening in 't Getouw, Molenhoekstraat 2 te 2400 Mol

Lees verder

Tijdelijk recreatieverbod kanaal Bocholt-Herentals van Bocholt tot Sas 3

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) voerde op 7 augustus een staalname uit op het kanaal Bocholt-Herentals omwille van een vermoeden van de aanwezigheid van Blauwalg. De VMM onderzoekt nu of het water effectief besmet is met blauwalg of de cyanobacterie. Op vraag van de VMM vaardigden zowel waarnemend gouverneur van Antwerpen, Bram Abrams, als gouverneur van Limburg, Herman Reynders preventief een tijdelijk verbod uit op zachte recreatie op dit kanaal van Bocholt tot aan Sas 3. Daarnaast is het verboden water te capteren uit het kanaal voor het besproeien van landbouwgewassen en drinkwater voor vee. Het verbod geldt totdat het uitdrukkelijk wordt opgeheven.

Lees verder