Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

woensdag 1 augustus 2018

Brugge: Drinkwaterfonteinen op 4 publieke plaatsen in Brugge

Drinkwaterfonteinen op 4 publieke plaatsen in Brugge
Het College van Burgemeester en Schepenen heeft beslist om op 4 publieke plaatsen in Brugge drinkwaterfonteinen te plaatsen. Het gaat om het Graaf Visartpark, het Sasplein/Kruisvest, de Minnewaterbrug en het Astridpark.
Lees verder

Ingebruikname ondergrondse containers voor restafval op 't Zand
Lees verder

plan-MER WORG: terinzagelegging van de kennisgeving en adviesvraag
Terinzagelegging van kennisgeving Plan-MER WORG (Watergevoelige Open RuimteGebieden)
Lees verder

Stad Brugge met Makersrepubliek genomineerd voor Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering (EEPA)
Lees verder

Voortaan pet met Brugs stadslogo te koop
Lees verder

Infostand gemeenteraadsverkiezingen met mogelijkheid tot het oefenen met de stemcomputer
Lees verder

Blauwalgen in Brugse reien: zwemverbod ter hoogte van de Coupure en in de Langerei
Lees verder