Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

zondag 29 juli 2018

Sint-Lievens-Houtem: Schade door droogte land- en tuinbouw

Schade door droogte land- en tuinbouw
De aanhoudende droogte van de afgelopen weken laat zijn sporen na in onder andere de land- en tuinbouwbedrijven. Het is dan ook van belang dat de nodige maatregelen worden genomen om de geleden schade zo snel mogelijk te laten vaststellen.
Wanneer u schade hebt geleden door de droogte kan u contact opnemen met de technische dienst van de gemeente op T 053 60 72 27 - ow@sint-lievens-houtem.be, om zo snel mogelijk de gemeentelijke schattingscommissie samen te roepen.

Bij de aanvraag moet u volgende documenten voegen:
  • aard van de schade
  • ligging met volgnummer, fotoplannen
  • oppervlakte, totale bedrijfsoppervlakte zoals vermeld op de verzamelaanvraag
  • productienummer
  • fotoplannen van de MTR-aangifte of van de Mestbank
Een teelt komt in aanmerking voor vergoeding van de schade wanneer, over heel het bedrijf gezien, de schade voor die teelt meer dan 30% bedraagt.

Lees verder

Brandgevaar door droogte - maatregelen
Omwille van de aanhoudende droogte heeft de gouverneur een aantal maatregelen genomen:
  • Het is verboden om op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen open vuur te maken.
  • Voor iedereen die zich op reglementaire wijze ophoudt in natuurgebieden, provinciale domeinen, bossen of heiden in de provincie Oost-Vlaanderen wordt een absoluut rookverbod uitgevaardigd.
  • Het is verboden om op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen vuurwerk te gebruiken.
Overtredingen op dit besluit worden bestraft met een gevangenisstraf van 1 tot 14 dagen en met een geldboete van 26 tot 200 euro (*) of met één van deze straffen alleen.
Lees verder