Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

maandag 9 juli 2018

RE: uitschrijven nieuwsbrief

 

Beste,

 

U bent uitgeschreven.

 

Mvg,

Ruben De Ville

 

 

Van: vlaams nieuws [mailto:vlaamsnieuws@gmail.com]
Verzonden: vrijdag 6 juli 2018 16:50
Aan: Info <Info@brugge.be>
Onderwerp: uitschrijven nieuwsbrief

 

Beste,

Ik wil dit mailadres graag uitschrijven van alle nieuwsbrieven van brugge.be.

Via de website lukt dit niet wegens foutmeldingen.

Wilt u zorgen dat ik geen nieuwsbrieven meer ontvang?

Bij voorbaat dank.

 

Ik hoef geen bevestiging.

Groet,

 

 

Deze e-mail en zijn bijlagen zijn uitsluitend bedoeld voor de bestemmeling. Indien u niet de bedoelde bestemmeling bent, gelieve de afzender te verwittigen en de e-mail bij u te verwijderen. Tenzij de e-mail anders vermeldt, is hij vertrouwelijk en is kopieren, doorzenden of verspreiden ervan niet toegelaten. Deze e-mail heeft slechts informatieve waarde. Hij doet geen rechten of aanspraken jegens het stadsbestuur ontstaan. Verbintenissen kunnen enkel tot stand worden gebracht via de klassieke briefwisseling, namens het stadsbestuur ondertekend door de burgemeester en de stadssecretaris of hun gemachtigden.