Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

maandag 30 juli 2018

Gemeente Mol: Omgevingsvergunning voor realisatie gemeenschapshuis in kerkgebouw Donk

Omgevingsvergunning voor realisatie gemeenschapshuis in kerkgebouw Donk

Het gemeentebestuur heeft een omgevingsvergunning afgeleverd voor de herbestemming van het kerkgebouw van Donk naar een gemeenschapshuis. De plannen omvatten een herbestemming van de kerk waarbij deze de functie krijgt van gemeenschapshuis. De werken wijzigen niets aan de structuur van het gebouw.

Lees verder

Gouverneur stuurt maatregelen waterverspilling bij

Met een nieuw politiebesluit heeft gouverneur Cathy Berx de maatregelen om waterverspilling tegen te gaan bijgestuurd. De basisboodschap is en blijft om rationeel en zuinig om te springen met water. Gezond verstand moet daarbij de leidraad zijn. Drinkwater mag enkel gebruikt worden voor het welzijn en de veiligheid van mens en dier. Voor grond- en regenwater worden de maatregelen versoepeld, op voorwaarde dat dit gebeurt tussen 20 uur 's avonds en 8 uur 's ochtends.

Lees verder

Herstellingswerken en nieuwe asfaltlaag in woonstraten Ginderbuiten

Vanaf 8 augustus vinden er herstellingswerken plaats in verschillende straten in Ginderbuiten en krijgen deze straten een nieuwe asfaltlaag. Concreet gaat het over: Herfststraat, Winterstraat, Windstraat, Tuinwijk, Zonnestraat, Hagelstraat, Scheppelijkestraat en Toemaathoek (rondpunt – Zuiderring). Een aannemer kreeg van het gemeentebestuur de opdracht om de huidige versleten asfaltlaag af te frezen en te vervangen.

Lees verder

Werken nieuw wegdek voor fietspad langs Zuiderring (N71) vanaf 7 augustus

Vanaf dinsdag 7 augustus voert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) in onze gemeente werken uit aan het wegje dat parallel loopt naast de Zuiderring (N71). Het asfalt van deze weg, dat voornamelijk als fietspad wordt gebruikt, is in slechte staat en aan een grondige vernieuwing toe. De werken situeren zich tussen het kruispunt met de Toemaathoek en het kruispunt met de Molderdijk (N18) in de richting van Geel. De werken duren ongeveer een maand en worden in de zomervakantie uitgevoerd om de hinder zo beperkt mogelijk te houden. Het fietsverkeer wordt lokaal omgeleid.

Lees verder