Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

maandag 30 juli 2018

Gemeente Mol: Bekendmaking omgevingsvergunning St.-Antoniusstraat 2A

Bekendmaking omgevingsvergunning St.-Antoniusstraat 2A

Dekenaat Zuiderkempen regio Mol gevestigd te Graaf de Broquevillestraat 2, 2400 Mol heeft een aanvraag voor omgevingsvergunning ingediend voor het herbestemmen van een kerk tot een parochiaal centrum op St.-Antoniusstraat 2A. Het college van burgemeester en schepenen heeft op 25 juli 2018 de aanvraag voorwaardelijk vergund. De beslissing ligt ter inzage bij de dienst ruimtelijke ordening in 't Getouw, Molenhoekstraat 2 te 2400 Mol.

Lees verder

Bekendmaking omgevingsvergunning Muysertstraat 20

Sel├žuk-Ozden, Hoeveloopweg 60, 2400 Mol heeft een aanvraag voor omgevingsvergunning ingediend voor het bouwen van een woning en het aanleggen van 2 parkeerplaatsen op Muysertstraat 20. Het college van burgemeester en schepenen heeft op 25 juli 2018 de aanvraag vergund. De beslissing ligt ter inzage bij de dienst ruimtelijke ordening in 't Getouw, Molenhoekstraat 2 te 2400 Mol.

Lees verder

Bekendmaking omgevingsvergunning verkaveling Maaldersstraat

De heer Johan Jozef Schoeters met als contactadres St.-Janstraat 16, 2400 Mol heeft een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor het verkavelen van een perceel in 3 loten waarvan 1 lot is geschikt voor een vrijstaande tweegezinswoning, 1 lot voor een gekoppelde tweegezinswoning en 1 lot wordt uitgesloten uit de verkaveling op Maaldersstraat. Het college van burgemeester en schepenen heeft op 25 juli 2018 de aanvraag voorwaardelijk vergund. De beslissing ligt ter inzage bij de dienst ruimtelijke ordening in 't Getouw, Molenhoekstraat 2 te 2400 Mol.

Lees verder

Bekendmaking openbaar onderzoek aanvraag omgevingsvergunning Muysertstraat 34

De heer en mevrouw Fabio en Monica Maretto - Done, Antwerpseweg 143/A, 2440 Geel heeft een aanvraag ingediend voor het bouwen van een eengezinswoning in de Muysertstraat 34. De aanvraag ligt van 3 augustus tot en met 1 september 2018 ter inzage bij de dienst ruimtelijke ordening in 't Getouw, Molenhoekstraat 2 te 2400 Mol

Lees verder