Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

woensdag 25 juli 2018

Archeonet: ‘Recent archeologisch onderzoek in Vlaams-Brabant’ zoekt bijdragen

ARCHEONET VLAANDEREN
'Recent archeologisch onderzoek in Vlaams-Brabant' zoekt bijdragen
Ook dit jaar plant de provincie Vlaams-Brabant een brochure met verslagen van recent archeologisch onderzoek. Voerde jij of een collega/medewerker in de laatste twee jaar opgravingen of prospectie uit in Vlaams-Brabant, verwerkte je een opgravingscontext of voerde je regionaal archeologisch onderzoek? Dan kun je een stukje publiceren over de eerste of definitieve resultaten. Praktische info […]
Lees verder

Neanderthalers konden vuur maken
Neanderthalers konden op grote schaal vuur maken met behulp van pyriet en hun vuistbijlen. Ze konden dus zelf beslissen wanneer zij vuur wilden en waren niet afhankelijk van natuurbranden, zoals eerder gedacht werd. Archeoloog Andrew Sorensen van de Universiteit Leiden ontdekte het eerste materiële bewijs hiervoor. Het onderzoek werd deze week gepubliceerd in het tijdschrift […]
Lees verder

Nieuw onderzoeksrapport over archeologische referentiecollecties
De kwaliteit van de studie van archeologische vondsten hangt vaak af van een goed uitgebouwde referentiecollectie. In een nieuw onderzoeksrapport belicht het agentschap Onroerend Erfgoed de referentiecollecties die nuttig zijn voor het archeologisch onderzoek in Vlaanderen. Via een enquête werden gegevens verzameld over de aard, de ontsluiting en de ontwikkeling van 44 diverse collecties. Het […]
Lees verder

Sensibilisering en regelmatig onderhoud, ook bij archeologie!
De meeste mensen in de erfgoedsector kennen Monumentenwacht, de organisatie die zich inzet voor het regelmatig onderhoud van historisch waardevolle objecten. Maar lang niet iedereen weet dat er een specifieke afdeling is die zich bezighoudt met archeologische relicten. Het agentschap Onroerend Erfgoed vond het daarom hoog tijd voor een goed gesprek met Nele Goeminne, de […]
Lees verder

Middeleeuws weekend Raversyde op 28-29 juli
Dit weekend worden de middeleeuwen opnieuw tot leven gebracht in Raversyde – ANNO 1465 in Oostende. Op zaterdag 28 en zondag 29 juli kan je je laten onderdompelen in de wereld van ridders, schildknapen en jonkvrouwen. Op het programma staan riddertoernooien en boogschutterswedstrijden, oude ambachten en diverse demonstraties. Rondom de middeleeuwse huizen slaan zo'n honderd […]
Lees verder

Thuis in erfgoed
Het agentschap Onroerend Erfgoed publiceerde een handleiding over het beheer van erfgoedwaarden in het patrimonium van sociale huisvestingsmaatschappijen. Vandaag is dit patrimonium onderhevig aan veranderingen en evoluties en staat het erfgoed onder druk. De sociale huisvestingsmaatschappijen renoveren grote delen ervan om te voldoen aan de huidige woonnormen. Ook nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen hebben een grote impact […]
Lees verder