Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

maandag 18 juni 2018

Provincie Limburg: Fonds voor grensoverschrijdende activiteiten van scholen

Fonds voor grensoverschrijdende activiteiten van scholen
Limburg is al bijna 45 jaar actieve partner van de Euregio Maas-Rijn (EMR). De EMR is verspreid over drie landen en gelegen in het hart van Europa. Samen met de andere partners zet Limburg zich in om obstakels, veroorzaakt door de landsgrenzen, te overbruggen. In de Euregio Maas-Rijn wordt door grensoverschrijdende acties en projecten ook gewerkt aan de socio-economische ontwikkeling van de...
Lees verder

Gedeputeerde Vandenhove weigert milieuvergunning hondenkwekerij in Lummen
De Limburgse deputatie heeft op voorstel van gedeputeerde van Leefmilieu en Dierenwelzijn de milieuvergunningsaanvraag geweigerd van Rudy Guedens voor het exploiteren van een hondenkwekerij in Lummen, ter plaatse Molemstraat 132. Deze beslissing viel nadag de heer Guedens een beroepschrift indiende tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van Lummen, om zijn...
Lees verder

Nieuwe windturbine in Ham
Limburg Windt nv verkrijgt een omgevingsvergunning voor de bouw van één windturbine gelegen Eikendreef zn te Ham. De aanvraag gaat over het uitbaten van een windturbine ten zuiden van de E313 ter hoogte van de nieuwe Nike-site te Ham. Op de terreinen van Nike heeft Limburg Win(d)t nv 4 windturbines vergund, waarvan er vier al effectief zijn geplaatst. De aanvraag werd goedgekeurd in de zitting...
Lees verder

Groen maakt gezond – save the date!
Op zaterdag 1 december 2018 zal Hans Van Dyck, professor gedragsecologie (Earth & Life Institute, UCL) de contactdag inleiden en samen met jou naar gezondheid kijken door een biodiverse bril. Wat doet natuurcontact met een mens, een kind? De Contactdag Netwerk Educatie is de ideale dag om je te verdiepen in natuur- en milieueducatie voor duurzame ontwikkeling. Voorbeelden van...
Lees verder

Michiel Aerts wint wedstrijd "Dit Zien Wij"
Op vrijdag 15 juni opende het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed de expo "Dit Zien Wij". 44 hedendaagse beelden, 44 beelden uit Wereldoorlog I. Elk met een uniek verhaal dat vertelt welke Limburgse landschappen en gebouwen we het bewaren waard vonden en vinden. De hedendaagse beelden, één per Limburgse gemeente, werden geselecteerd uit de 975 inzendingen voor de fotowedstrijd. Uit...
Lees verder