Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

donderdag 14 juni 2018

Gemeente Wevelgem: Bekendmaking reglementen en verordeningen van 08.06.2018

Bekendmaking reglementen en verordeningen van 08.06.2018

In toepassing van art. 186 van het gemeentedecreet worden de reglementen en verordeningen van de gemeente hier bekendgemaakt.

Lees verder

Bekendmaking reglementen en verordeningen van 13.06.2018

In toepassing van art. 186 van het gemeentedecreet worden de reglementen en verordeningen van de gemeente hier bekendgemaakt.

- beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 6 juni 2018: tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de 'dag van de veiligheid' op zaterdag 16 juni 2018 in de Hondschotestraat. verkeersreglement_dag_van_de_veiligheid.pdf

Lees verder

Bekendmaking reglementen en verordeningen van 13.06.2018 (2)

In toepassing van art. 186 van het gemeentedecreet worden de reglementen en verordeningen van de gemeente hier bekendgemaakt.

Lees verder

Bekendmaking reglementen en verordeningen van 14.06.2018

In toepassing van art. 186 van het gemeentedecreet worden de reglementen en verordeningen van de gemeente hier bekendgemaakt.

Lees verder