Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

dinsdag 12 juni 2018

Gemeente Kluisbergen: Oproep vrijwilligers

Oproep vrijwilligers
Op 18 september 2017 werd De Pacht te Ruien op bepaalde tijdstippen verkeersvrij gemaakt waardoor de kinderen op een veilige en rustige manier de school kunnen verlaten zonder te moeten laveren...
Lees verder

Geen biociden of gewasverdelgingsmiddelen op grasbermen!
Vlaanderen heeft zoveel wegen dat de totale oppervlakte van alle wegbermen samen bijna zo groot is als de totale oppervlakte erkend natuurreservaat. Ecologisch bermbeheer kan bijgevolg sterk...
Lees verder

Jumelageactiviteit met Guînes op zondag 2 septepmber
Jaarlijks wordt beurtelings een jumelageactiviteit georganiseerd; het ene jaar door onze zustergemeente Guînes, het andere jaar is het dan weer de beurt aan Kluisbergen om een leuke dag in...
Lees verder