Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

woensdag 9 mei 2018

Gemeente Mol: Aanbrengen van fietssuggestiestroken op Ginderbuiten van 14 tot en met 16 mei

Aanbrengen van fietssuggestiestroken op Ginderbuiten van 14 tot en met 16 mei

Vanaf maandag 14 mei start het Vlaams Gewest met de aanleg van fietssuggestiestroken in de straat Ginderbuiten. Het gaat over het gedeelte vanaf de rotonde tot aan de Zuiderring(N71). De verkeersdienst zorgt voor een parkeerverbod en verkeerslichten regelen het beurtelings verkeer. De werken zouden ten laatste op 16 mei afgelopen zijn zodat vanaf 17 mei verkeer in beide richtingen weer mogelijk is.

Lees verder

"Na weigering FAVV ziet toekomst dierenmarkt er bijzonder somber uit"

Het gemeentebestuur is zwaar ontgoocheld in het negatieve antwoord van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) over onze wekelijkse dierenmarkt. Na een overleg met het FAVV enkele weken geleden werkte het gemeentebestuur een sterk voorstel uit om parallel met onze dierenmarkt wekelijks een particuliere vogelhobbybeurs te laten doorgaan. Dit was – samen met nog extra voorzorgsmaatregelen - een uitstekende oplossing voor het verbod dat particuliere hobbykwekers al bijna een jaar lang weert van onze openbare markt. Dit verbod is één van de maatregelen van het FAVV tegen de Vogelgriep. Nu het FAVV dit voorstel van tafel veegt, ziet de toekomst van onze wekelijkse dierenmarkt – een traditie van meer dan 175 jaar – er bijzonder somber uit.

Lees verder

Bekendmaking omgevingsvergunning Watering 23

Herrygers gevestigd te Watering 23, 2370 Arendonk hebben een aanvraag voor omgevingsvergunning ingediend voor het verder exploiteren na verandering door wijziging en uitbreiding van een rundveebedrijf op Watering 23.

De deputatie heeft op 29 maart 2018 de aanvraag vergund. De beslissing ligt ter inzage bij de dienst ruimtelijke ordening en/of milieudienst in 't Getouw, Molenhoekstraat 2 te 2400 Mol en bij de dienst grondgebiedszaken van het gemeentebestuur Arendonk, Vrijheid 29 te 2370 Arendonk.

Lees verder

Gemeentebestuur pakt processierupsen preventief aan

Eind deze week begint een externe firma - in opdracht van het gemeentebestuur - met het preventief spuiten van processierupsen. Alle inlandse eiken langs gemeentewegen krijgen een sproeibeurt met een biologisch en onschadelijk preparaat. Voor eventuele processierupsen in voor- of achtertuinen verwijst het gemeentebestuur door naar private firma's. Het gemeentebestuur roept op om, wegens de risico's, eventuele haarden niet zelf te bestrijden. Een lijst met de firma's die de haarden aanpakken is verkrijgbaar bij de groendienst in 't Getouw, Molenhoekstraat 2.

Lees verder