Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

donderdag 5 april 2018

Nieuwsbrief 2018 nr 6

Is deze nieuwsbrief moeilijk leesbaar?

Verslag gemeenteraad - 27 maart 2018

Het college van burgemeester en schepenen biedt u hierbij het verslag aan van de gemeenteraad van dinsdag 27 maart 2018.

Verslag OCMW-raad - 28 maart 2018

Het OCMW-bestuur biedt u het beknopt verslag aan van de OCMW-raad van woensdag 28 maart 2018.

Kandidaat jobstudenten voor de groendienst en de technische dienst

De gemeente wenst deze zomer een beroep te doen op jobstudenten voor de ondersteuning van de technische dienst (groenbeheer, afvalinzameling containerpark, beheer gemeentelijke infrastructuur). Zowel jongens als meisjes, die in 2018 minstens 18 jaar zijn of worden, komen in aanmerking. Stuur uw kandidatuur vóór 4 mei 2018.

In de maanden juli en augustus worden telkens VIER jobstudenten aangeworven:

Geïnteresseerden stellen hun kandidatuur door onderstaande invulstrook volledig ingevuld vóór 4 mei terug te sturen naar: Gemeente Gingelom, Personeelsdienst, St-Pieterstraat 1, 3890 Gingelom. Na deze datum worden geen kandidaturen meer aanvaard.

KANDIDATUUR JOBSTUDENT 2018
Naam:……………………………………………
Adres:……………………………………………
Geboortedatum:………………………………
Tel/GSM:………………………………………
E-mail:……………………………………………
Voorkeurperiode (1)
Juli 2018              -              ….
Augustus 2018  -              ….
(1)     Duidt uw voorkeur aan met 1 en 2

Info-avond over woningpremies - STEBO

Net als ieder jaar zijn ook in 2018 de premies een beetje aangepast. Dus als u van plan bent om iets aan uw woning te verbeteren of te renoveren, is het goed om u op voorhand te informeren over mogelijke premies. Voor de meeste investeringen is dat echt wel de moeite waard.
 
Wanneer?        Maandag 9 april om 19u30
Waar?              Raadzaal gemeentehuis
Gratis toegang

Seniorensportdag

Wanneer?        Donderdag 12 april van 14u tot 16u30
Wat?                Een competitie met oude volksspelen waar iedereen aan kan deelnemen
Waar?              Sporthal ‘De Winning’
Extra?              Een stukje taart en koffie
Inschrijven?     Rita Thierie - 0473 36 63 07 - parkvandevriendschap@gingelom.be
Gratis deelname

Voorlezen voor peuters en kleuters

Wanneer?        Woensdag 18 april van 16u tot 16u30
Wat?                Voorleesmoment voor peuters (2,5j - 3j) en voor kleuters (4j t.e.m. 6j) - Thema: jonge dieren
Info?                bibliotheek@gingelom.be - 011 83 27 01
Gratis deelname

Auteurslezing Anja Feliers

Wanneer?        Woensdag 18 april om 20u
Wat?               Thrillerschrijfster Anja Feliers (uit Bilzen) vertelt over haar succesvolle reeks rond psychologe Kathleen
                        Verlinden en beantwoordt achteraf de vragen van de toehoorders.
Info?               bibliotheek@gingelom.be – 011 83 27 01 - http://gingelom.bibliotheek.be
Gratis deelname

Nestverlater: op eigen benen staan, succes of flater?

Je gaat weldra het huis uit, je kiest ervoor om alleen of samen te gaan wonen op kamers, op kot of in een nestje dat volledig het jouwe is? Vanaf nu beslis jij en niemand anders wat je gaat doen en wat niet! 
Meer informatie vind je op www.gingelom.be/nestverlaters.
 
Workshop 2: Brand je van verlangen?
Wanneer?        Donderdag 19 april van 19 tot 22 uur
Waar?              Gebouwen JAC en brandweer Sint-Truiden (vervoer kan worden voorzien)
Wat?                Het JAC helpt jongeren met al hun vragen en problemen+ alles wat je zeker moet weten over brandveiligheid in huis

Bloedinzameling Rode Kruis op 26 april

De volgende bloedinzameling vindt plaats in Cultuurhuis Den Dries (Groenplaats Montenaken) op donderdag 26 april van 18u tot 20u30.
Om iedere bloedgever te bedanken en tegelijkertijd weer wat ‘aan te sterken’, wordt u getrakteerd op overheerlijke pannenkoeken.
Wist u dat maar liefst 7 nieuwe donoren zich aanboden bij de vorige bloedinzameling? Dank hiervoor. Zij geven het goede voorbeeld! U ook?