Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

maandag 16 april 2018

Gemeente Mol: Kruispunt Bosbessenstraat - Greesstraat afgesloten van 18 tot en met 20 april

Kruispunt Bosbessenstraat - Greesstraat afgesloten van 18 tot en met 20 april

Vanaf woensdag 18 tot en met vrijdag 20 april vinden er op het kruispunt Bosbessenstraat – Greesstraat rioleringswerken plaats. In deze periode geldt een doorgangsverbod, uitgezonderd plaatselijk verkeer. Er wordt een omleiding voorzien via Greesstraat – Braambessenstraat – Sparrenstraat – Heidehuizen. De aannemer brengt de bewoners tijdig op de hoogte.

Lees verder

Bekendmaking omgevingsvergunning Don Boscostraat 37

Gemeente Mol gevestigd te Molenhoekstraat 2, 2400 Mol hebben een aanvraag voor
omgevingsvergunning ingediend voor het bouwen van een buitenschoolse kinderopvang en het
renoveren van aanpalende klaslokalen op Don Boscostraat 37. Het college van burgemeester en schepenen heeft op 11 april 2018 de aanvraag vergund. De beslissing ligt ter inzage bij de dienst ruimtelijke ordening en/of milieudienst in 't Getouw, Molenhoekstraat 2 te 2400 Mol.

Lees verder

Bekendmaking openbaar onderzoek aanvraag omgevingsvergunning Boeretang zn

BELGOPROCESS gevestigd te Gravenstraat 73, 2480 Dessel en Organisme national des Déchets
radioactifs et des Matières fissiles - Nationale gevestigd te Kunstlaan 14, 1210 Sint-Joost-ten-Node
hebben een aanvraag ingediend voor de bouw en exploitatie van een nutsgebouw 164 X op site 1 van
Belgoprocess nv op Boeretang zn. De aanvraag ligt van 13 april 2018 tot en met 12 mei 2018 ter inzage bij de dienst ruimtelijke ordening en/of milieudienst in 't Getouw, Molenhoekstraat 2 in 2400 Mol

Lees verder

Gemeentebestuur organiseert openbare houtverkoop op donderdag 3 mei

Het gemeentebestuur verkoopt 17 loten hout. De openbare verkoop vindt plaats op donderdag 3 mei om 17 uur in 't Getouw, raadzaal, Molenhoekstraat 2. De toewijzing gebeurt aan de hoogste bieder met inschrijvingen onder gesloten omslag. Geïnteresseerden kunnen de goederen bezichtigen op de gemeentelijke stapelplaats Drill (Kruisven) in de week van 23 april op dinsdag tot en met vrijdag, telkens tussen 9 en 15 uur.

Lees verder