Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

vrijdag 30 maart 2018

Nieuwtjes uit de gemeenteraad van 28 maart - correcte versie

Nieuwtjes uit de gemeenteraad
 

Op 28 maart kwam de gemeenteraad bijeen in de raadzaal van het gemeentehuis. In deze nieuwsbrief kan je de belangrijkste beslissingen nalezen. De agenda van de raad van 28 maart kan je hier bekijken.

De volgende gemeenteraad gaat door op 17 april.

Aanstellen nieuw gemeenteraadslid
 

Tijdens de vorige gemeenteraad kondigde Davy Claerhout zijn ontslag aan. Daarom legde Carine Geldhof (De Brug/N-VA/VLD) tijdens de raad de eed af om al zijn opvolgster in de gemeenteraad te zetelen.

Statiegeldalliantie
 

Verschillende organisaties, lokale overheden, burgerinitiatieven, bedrijven en milieuorganisaties verenigen zich in de Statiegeldalliantie en vragen de hogere overheden om een statiegeldsysteem in te voeren voor blikjes en plastic flessen. Zo willen ze het zwerfvuil aanpakken. Ook Ingelmunster sluit zich bij deze alliantie aan.

Ondertussen hebben al meer dan 400 Vlaamse en Nederlandse organisaties, verenigingen, lokale overheden en bedrijven zich aangesloten bij de Statiegeldalliantie. De partners van de alliantie willen:

  • een structurele oplossing voor de vervuiling van straten, bermen, stranden en zeeën door plastic flessen en blikjes
  • een eerlijke oplossing voor zwerfafval door de kosten ervan weg te halen bij de burgers en lokale overheden en het verpakkende bedrijfsleven ervoor verantwoordelijk te maken
  • een echt duurzaam, circulair model voor het beheer van grondstoffen

Zwerfvuil bestrijden
Het opruimen van zwerfvuil kost het gemeentebestuur momenteel veel tijd en geld. Naast het eigen personeel kan het bestuur gelukkig ook rekenen op tal van vrijwilligers die mee helpen bij het opruimen. Zwerfafval zorgt voor een vuil straatbeeld waar veel inwoners zich aan storen. En het kan heel wat schade en leed veroorzaken bij dieren die zwerfafval binnen krijgen, erin verstrikt raken of zich eraan verwonden. Via deze alliantie kunnen we misschien een structurele oplossing vinden voor het zwerfvuilprobleem. Het gaat bovendien om een initiatief dat volledig aansluit bij onze beleidsdoelstelling nette gemeente.

Volkstuinproject 'de Drevetuintjes' gaat van start
 

Langs de Beukendreef, ter hoogte van de voormalige pastorie, legt de groendienst de laatste hand aan het volkstuinproject 'de Drevetuintjes'. Op 28 april gaan de tuintjes open voor het grote publiek.

Sinds de oproep in mei 2016 lieten een twintigtal Ingelmunsternaren weten dat ze geïnteresseerd zijn in een volkstuintje. Nu het project bijna klaar is, gebeurt de toewijzing van iedere tuin op basis van het reglement.
Wie geen tuin heeft, krijgt voorrang. Daarna volgt de toewijzing aan mensen met een tuin kleiner dan 100m² en tenslotte komen inwoners met een tuin tussen 100 en 200m² aan de beurt. Wie een grotere tuin heeft, komt in principe niet in aanmerking voor een volkstuintje, tenzij er plaatsen over zijn.

Ecologisch beheer
De volkstuintjes zijn een inspiratiebron voor duurzaam en ecologisch tuinieren. Daarom is er geen elektriciteit voorzien en komt het water uit een boorput met handpomp. Chemische meststoffen en bestrijdingsmiddelen zijn er verboden.

Fair Trade
De Drevetuintjes vormen ook het sluitstuk van onze campagne om fairtradegemeente te worden. Al enkele jaren werkt de fairtradetrekkersgroep hard aan de zes criteria om te titel te behalen. Het zesde criterium gaat over duurzame, lokale landbouw. Iets waar de volkstuintjes perfect bij aansluiten.

Officiële opening op 28 april
Wie het nieuwe volkstuinproject zelf wel ontdekken is er welkom op 28 april vanaf 14u. Tijdens de opentuindag zijn er allerlei infostandjes en demonstraties over ecologisch tuinieren. Kinderen ontdekken de natuur met de explothee

Dienst communicatie | communicatie@ingelmunster.be | T 051 33 74 14