Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

woensdag 7 maart 2018

Nieuwsbrief Veiligheid

Stad Poperinge
7 maart 2018 
Nieuwsbrief Veiligheid
 

.

Nucleair risico? Wat doet de overheid? 

.

     

     

Voor elk van de 5 nucleaire sites in België en de 3 buitenlandse centrales die dicht bij de Belgische grens staan wordt een noodplanningszone vastgelegd. Dit is een zone van 20 km rond de sites waarbinnen de verschillende overheden en interventiediensten voorafgaande beschermingsmaatregelen voorbereiden. Poperinge valt niet binnen een dergelijke zone.

In een noodsituatie zal men echter na een evaluatie van het incident een interventiezone bepalen. Dit is een zone waarin beschermingsacties voor de omwonenden en het milieu voorzien worden. Enkele voorbeelden van adviezen:

  • Schuilen, de beste manier om jezelf te beschermen.
  • Je wassen/ontsmetten. Als je buiten was, kan je de uitwendige besmetting zo verminderen.
  • Inname van jodiumtabletten beschermen je tegen radioactief jodium (zie verder).
  • Heel uitzonderlijk kan men een bepaalde zone evacueren.
  • Bescherming van de voedselketen omdat radioactief materiaal via voeding of drinkwater tot interne besmetting kan leiden.
Nucleair risico? Wat kan jij doen?

Nucleair risico

Bij een noodsituatie concentreert de uitbater zich op het technische aspect, en de overheid op de bescherming van de bevolking en het leefmilieu. Maar wist je dat je zelf de gevolgen van een noodsituatie ook kan beperken als je goed geïnformeerd en voorbereid bent?

  • Informeer je over het nucleaire risico, de acties van de overheid en de juiste reflexen in een noodsituatie op www.nucleairrisico.be.
  • Maak een eigen noodplan op maat, voor jou en je familie op www.mijnnoodplan.be.
  • Schrijf je in op www.be-alert.be. Zo ben je meteen verwittigd bij een noodsituatie. 
  • Volg de sociale mediakanalen van de stad, de gouverneur of van het Crisiscentrum.
  • Haal indien nodig jodiumtabletten bij jouw apotheker.
Nucleair risico? Jodiumtabletten in huis halen?

.

.

Bij een nucleair ongeval kan radioactief jodium vrijkomen. Via de luchtwegen of via besmet voedsel kan dit in het lichaam terechtkomen. De schildklier neemt dit jodium op, wat tot een bestraling ‘van binnenuit’ leidt. De kans op kanker of andere aandoeningen neemt dan toe. Door op het juiste moment stabiel, of niet-radioactief jodium in te nemen, zorg je ervoor dat je schildklier reeds verzadigd is en geen radioactief jodium meer opneemt. Jodiumtabletten bieden echter geen bescherming tegen andere radioactieve stoffen. Daarom blijft het noodzakelijk dat je snel kan schuilen.

Voor het volledige Belgische grondgebied kunnen de meest kwetsbare groepen ter preventie stabiele jodiumtabletten in huis halen via alle apothekers. De kwetsbare groepen zijn kinderen (-18 jaar), zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven, en collectiviteiten waar kinderen aanwezig zijn (bv. crèches, kinderdagverblijven, kleuterscholen, lagere en middelbare scholen).

Behoor jij tot één van deze groepen? Ga langs bij je apotheker met de identiteitskaarten van alle leden van je gezin. Je apotheker zal je dan een doosje tabletten per 4 personen meegeven. Niemand is echter uitgesloten om deze voorbereidende maatregel ook te nemen. Zo kan grootvader bv. jodiumtabletten in huis halen voor kleinkinderen die op bezoek zijn.

 
 
 
  Dienst Integrale Veiligheid
Grote Markt 1, 8970 Poperinge
Tel.: 057 34 66 95
Fax: 057 33 80 79
E-mail: veiligheid@poperinge.be
Indien u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, gelieve hier te klikken.