Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

vrijdag 23 maart 2018

Nieuwsbrief Sint-Lievens-Houtem van: 23-03-2018


 
 
                                           Nieuwsbrief 23 maart 2018 


Eerste omgevingsvergunning afgeleverd

Op 22 maart 2018 heeft het college van burgemeester en schepenen van Sint-Lievens-Houtem de eerste omgevingsvergunning afgeleverd.
Net als 10 jaar geleden waarbij Sint-Lievens-Houtem de zevende gemeente van Oost-Vlaanderen was die ontvoogd werd, is onze gemeente ook een van de eerste gemeenten van Vlaanderen die een omgevingsvergunning aflevert.

De eerste omgevingsvergunning betreft het aanpassen van de woning van familie De Visscher uit Bavegem.

De omgevingsvergunning vervangt en verenigt de stedenbouwkundige vergunning, de verkavelingsvergunning en de milieuvergunning. De vergunning wordt volledig digitaal ingediend bij één loket, nl. het omgevingsloket.
Of voor uw project een vergunning nodig is, kan u nagaan bij de technische dienst van de gemeente via T 053 60 72 48 of
ro@sint-lievens-houtem.be.
Is er een omgevingsvergunning nodig maar weet u niet goed hoe eraan te beginnen? Maak een afspraak met de technische dienst en de medewerkers helpen u graag verder.

Lees meer over de omgevingsvergunning op deze website.

Vacature OCMW

MAATSCHAPPELIJK WERKER (m/v) – budgetbeheer/budgetbegeleiding
Contract bepaalde duur – halftijds – B1-B3
Lees meer over de vacature.
Kandidaturen tegen uiterlijk 5 april 2018 via onthaal@ocmwsintlievenshoutem.be.

Vacature algemeen directeur

De gemeente Sint-Lievens-Houtem is op zoek naar een algemeen directeur voor de gemeente en het OCMW.
Je staat in voor de algemene leiding van de diensten van de gemeente en van de diensten van het OCMW. Je fungeert als de regisseur van de dienstverlening waarbij efficiëntie en kwaliteit voor de burgers centraal staan. Je staat aan het hoofd van het personeel en bent bevoegd voor het dagelijkse personeelsbeheer. Je bent de verbindingsfiguur tussen beleid en organisatie. Je vervult de rol van de strategisch adviseur en ondersteunt de politieke organen bij het realiseren van de vooropgestelde beleidsdoelstellingen.
Lees meer over deze vacature. Solliciteren tegen uiterlijk 1 april 2018 via www.poolstok.be.

Gemeenteraad 29 maart 2018

De gemeenteraad vindt plaats op donderdag 29 maart om 20.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, Marktplein 3. Lees de dagorde.

De openbare zitting is steeds vrij bij te wonen door alle geïnteresseerden.
Op de website is het mogelijk om de verslagen van de voorbije zittingen te raadplegen.

Winkel en win een elektrische fiets

Mensen stimuleren om te winkelen bij lokale ondernemers, dat is de bedoeling van de actie ‘Winkel en win een elektrische fiets’. Plaatselijke handelaars staan altijd klaar voor hun klanten en geven zuurstof aan de dorpskern. Daarom verdienen ze een duwtje in de rug.
Van 19 maart tot en met 21 april kan u terecht bij de handelaars die deelnemen aan deze actie. U herkent ze aan de affiche in het uitstalraam. Verzamel 10 verschillende stempels op uw spaarkaart bij 10 verschillende handelaars (een stempel per aankoop). De correct ingevulde spaarkaart kan u tot uiterlijk 21 april 2018 terugbezorgen via een deelnemende handelaar. Op 22 april wordt de winnaar van de elektrische fiets uitgeloot.

Houtem Onderneemt 2018

Zaterdag 21 en zondag 22 april 2018 vindt de vierde editie plaats van Houtem Onderneemt, de opendeurdag van de lokale handelaars, georganiseerd door het gemeentebestuur en de gemeentelijke raad voor lokale economie (GRLE).
Sommigen doen hun deuren open voor het publiek, anderen bemannen een stand op de centrale infomarkt. Er zijn demonstraties, traktaties en heel wat kortingen en promoties voor de klanten.
De krant Houtem Onderneemt vindt u hier.

website 'houtemonderneemt.be'
Het is een gratis zoekplatform waarop handelaars hun bedrijf/handelszaak kunnen voorstellen en waarop potentiële klanten kunnen zoeken op het gewenste aanbod. Een dergelijk platform bereikt natuurlijk pas zijn doel wanneer er zoveel mogelijk handelaars hun aanbod op bekendmaken. Hierbij dus een warme oproep aan de handelaars om zich te registreren en hun pagina aan te maken. Het neemt niet veel tijd in beslag.

Thuiscomposteren in een notendop - deel 2

Begint het bij u ook te kriebelen om in de tuin aan de slag te gaan bij de eerste zonnestralen?
Wist u dat compost krachtvoedsel is voor de bloemen, planten en bomen in uw tuin? U kan compost gewoon zelf maken door uw groente,- fruit-, en tuinafval thuis te composteren. Mis zeker de infosessie thuiscomposteren niet, ingericht door de gemeente Sint-Lievens-Houtem in samenwerking met ILvA en Vlaco vzw.

Deel 2: maandag 2 april, vrijblijvend tussen 10 en 18 uur
Waar: zaal Sint-Michaël, Kloosterstraat, 9520 Sint-Lievens-Houtem
Dankzij de deskundige begeleiding van een ervaren Vlaco-lesgever en de gemeentelijke vrijwillige SOS-kringloopkrachten krijgt u nog meer uitleg over thuiscomposteren.
Inschrijvingen op 053 60 72 57 of natuurenmilieu@sint-lievens-houtem.be
.

Bekendmakingen en openbare onderzoeken

In het kader van de Vlarem-wetgeving en de wetgeving op de ruimtelijke ordening, maakt de gemeente de openbare onderzoeken met betrekking tot de aanvragen stedenbouwkundige- en milieuvergunningen en met betrekking tot voorlopig goedgekeurde ruimtelijke planningsdossiers (gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en ruimtelijke uitvoeringsplannen) bekend. Alle dossiers zijn ter inzage voor het publiek bij de technische dienst, stedenbouw en leefmilieu in het gemeentehuis. Een overzicht is, per rubriek te raadplegen op de gemeentelijke website.

Uit in Sint-Lievens-Houtem

Raadpleeg de uit-kalender voor een overzicht van activiteiten / evenementen in de gemeente.

Hebt u opmerkingen op de nieuwsbrief of wenst u uit te schrijven? Stuur dan een e-mail naar stafsecretariaat@sint-lievens-houtem.be.
v.u. Kirsten De Sutter, Marktplein 3, 9520 Sint-Lievens-Houtem

  1.