Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

maandag 5 maart 2018

Maandelijkse nieuwsberichten

Nieuwsbrief 5 maart 2018
Stem mee voor de publieksprijs Belfius Smart City Award voor het Project Nevenbestemming Kerk Poelkapelle!

De Belfius Smart Awards geven bedrijven, lokale overheden, scholen en zorgcentra jaarlijks de kans om andere organisaties te inspireren met hun toekomstgericht project.  Ook in 2017 werd op zoek gegaan naar innovatieve projecten die zich binnen verschillende beleidsdomeinen onderscheiden van de rest.  In totaal dienden 233 organisaties een project in, waaruit de vakjury de 10 beste in elke categorie selecteerde.  Het project NieuwLeven@Kerk geeft het kerkgebouw van Poelkapelle een nieuwe zinvolle bestemming en werd dan ook genomineerd voor de Smart City Award voor gemeenten met minder dan 30.000 inwoners.

In een deel van de kerk komt er een buitenschoolse kinderopvang, een consultatiebureau van Kind en Gezin en multifunctionele ruimtes die het gemeenschapsleven een boost moeten geven. Het andere deel wordt omgebouwd tot een comfortabele liturgische ruimte. Door het kerkgebouw te hergebruiken springt de gemeente op een duurzame manier om met de beschikbare ruimte, met zorg voor zowel het dorpszicht als het erfgoed. Ook het onderhoud van het gebouw wordt door de herbestemming opnieuw een te verantwoorden kost. De architecturale beleving van het gebouw (gewelven, zuilen, ramen) wordt maximaal behouden in de publieke functies. De private ruimtes worden in een afzonderlijk volume gebouwd volgens een 'doos in doos-principe'. Dat zorgt voor een lagere energiekost.

De Belfius Smart Awards worden uitgereikt op 21 maart 2018.  Naast de Smart City Award voor gemeenten met minder dan 30.000 inwoners worden er ook nog in 4 andere categorieën prijzen uitgedeeld.

Maar ook jij kan stemmen!

Naast de Belfius Smart Award wordt immers ook een publieksprijs uitgereikt!  Van donderdag 1 maart tot zondag 18 maart (middernacht) kan je stemmen op ons project!

Stemmen is heel eenvoudig!

  1. Surf naar smartbelgium.belfius.be 
  2. Ga naar Smart City Awards < 30.000 inwoners en kies voor Langemark-Poelkapelle
  3. Stem op het project. Elke stem wordt meteen aan een teller toegevoegd. Twee keer op hetzelfde project stemmen is niet mogelijk.
  4. In je mailbox krijg je een mailtje.  Hier moet je nog even je stem bevestigen.
  5. Stemmen kan t.e.m. zondag 18 maart middernacht. 
  6. De publieksprijs wordt op 21 maart uitgereikt

Bedankt voor jullie stem!

Meer info: smartbelgium.belfius.be of www.langemark-poelkapelle.be/nieuwlevenatkerk

Earth Hour

Earth Hour is het ideale moment om samen met je vrienden en familie stil te staan bij de klimaatverandering. Het WWF doet met 'Earth Hour' opnieuw een wereldwijde oproep om één uur lang zoveel mogelijk lichten te doven op 24 maart 2018 tussen 20u30 en 21u30.
Klimaatverandering heeft ook bij ons gevolgen. Eind mei en begin juni 2016 werden delen van de Westhoek getroffen door wateroverlast. Daarna stopte het met regenen met als gevolg een uitzonderlijke droogte in het voorjaar en de zomer van 2017. Onderzoek toont aan dat we ons moeten voorbereiden op een toename aan overstromingen én van watertekorten, verzilting, bodemerosie en hittegolven.
In kader van Earth Hour wordt de monumentenverlichting en de buitenverlichting van het gemeentehuis het gehele weekend gedoofd. De strijd tegen de klimaatverandering belangt ons allen aan. Dus doof thuis zoveel mogelijk lichten en maak het gezellig…

Kies in maart voor water van de kraan!

Kraantjeswater is het milieuvriendelijkste drankje dat er bestaat. Het wordt zonder transport en zonder verpakking bij jou thuis geleverd. Bovendien is kraantjeswater gezond. Het wordt op meer dan 60 kwaliteitseisen gecontroleerd en is daarmee het strengst gecontroleerde voedingsmiddel.

Op 22 maart is het Wereldwaterdag en staan we even stil bij ons waterverbruik. Vandaag beschikt 10% van de wereldbevolking nog steeds niet over drinkwater in zijn nabije omgeving. In België stroomt er elke dag, 24 uur op 24, perfect drinkbaar water uit de kraan. En toch behoort België wereldwijd tot de landen met de hoogste flessenwaterconsumptie.

Kraantjeswater drinken is zowel voor onze eigen portemonnee als voor het milieu veel voordeliger. Laat flessenwater en andere dranken dus wat vaker aan de kant staan en kies voor kraantjeswater! Met wat fruit, kruiden of groenten eraan toegevoegd, krijg je een verrassend fris drankje.

Ook Herman Verbruggen, peter van het project drinKraantjeswater, geeft het goede voorbeeld. Hij laat zijn chocomelk staan en kiest voor water van de kraan!

Sinds dit jaar kunnen gemeenten een Kraantjeswatercharter ondertekenen. Kijk hier of jouw gemeente ook kiest voor water van de kraan: www.drinkraantjeswater.be/kraantjeswatergemeenten.

Meer info en tips vind je op www.drinkraantjeswater.be.

Maart - maand van het bevolkingsonderzok dikkedarmkanker

Vroegtijdige opsporing biedt de beste bescherming tegen dikkedarmkanker. Doe van je 55ste tot en met je 74ste elke twee jaar de stoelgangtest.

In oktober 2013 startte de Vlaamse overheid met een Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker. Het onderzoek moedigt mannen en vrouwen van 55 tot en met 74 jaar  aan om elke twee jaar gratis een stoelgangtest te doen. Een laboratorium onderzoekt of je stoelgangstaal bloedsporen bevat. Te veel bloed in de stoelgang kan wijzen op dikkedarmkanker of op poliepen, dit zijn de voorlopers van dikkedarmkanker.

Dikkedarmkanker ontstaat heel langzaam. Bovendien kunnen poliepen worden opgespoord en verwijderd voordat er kankercellen worden gevormd. Daardoor is dikkedarmkanker één van de ziekten die in aanmerking komen voor een bevolkingsonderzoek. Tijdig opsporen is belangrijk.  Doordat de ziekte of het risico erop eerder worden vastgesteld, kunnen verwikkelingen of een (zwaardere) behandeling worden vermeden en is de kans op volledige genezing groter.

Wil je weten wanneer je een uitnodiging in de brievenbus mag verwachten?

Dat kan heel eenvoudig door via het gratis software-systeem 'Patient Health Viewer' gegevens over de bevolkingsonderzoeken te raadplegen. Download het programma via www.bevolkingsonderzoek.be. Je hebt een eID, kaartlezer en je pincode nodig. In onze gemeente Langemark-Poelkapelle liet71,8% van de mannen en vrouwen van 56* tot en met 74 jaar zich in 2016 preventief onderzoeken en zo scoren we hoger dan de deelname in onze provincie.

We zijn als gemeente trots op dit cijfer en streven ernaar om dit gunstige cijfer te behouden en zelfs nog te verhogen in de toekomst.

* 56 jaar omdat dit cijfers van 2016 zijn.

.................................................................................................................................................

Heb je vragen?

Heb je vragen over je persoonlijke medische situatie, neem contact op met je huisarts.

Meer weten over het bevolkingsonderzoek?

Bel gratis naar het Centrum voor Kankeropsporing op 0800 60160

tussen 9 en 12 uur en 13 en 16 uur, stuur een e-mail naar info@bevolkingsonderzoek.be, of surf naar www.bevolkingsonderzoek.be/dikkedarmkanker.

Wat met je autokentekenbewijs na verhuis?

Voortaan moet je als burger na een verhuis niet meer op het gemeente- of stadhuis langsgaan om het kentekenbewijs van je voertuig te laten aanpassen met het nieuwe adres. Wanneer je jouw verhuis aangeeft bij de gemeente, wordt het adres automatisch aangepast in de databank van de Directie Inschrijvingen Voertuigen (DIV) van de FOD Mobiliteit en Vervoer. Het oude adres blijft gewoon op het kentekenbewijs staan. De controlediensten weten dat ze voor het geldige adres de databank moeten consulteren. Een vereenvoudiging dus voor jou en voor de gemeentelijke administraties, en een grotere nauwkeurigheid voor de controlediensten.

Ook kan de aangifte van verlies van het kentekenbewijs of van de kentekenplaat, voortaan niet enkel bij een politiedienst gebeuren, maar ook bij de autoriteit bevoegd voor de uitreiking van de kentekenbewijzen of bevoegd voor de inbeslagname van voertuigen. De betrokken politiedienst geeft in dat geval aan deze instellingen een attest af waarin de aangifte wordt vastgesteld en maakt het overblijvende deel van het meerdelig kentekenbewijs ongeldig.

Sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas

Een op de vijf Belgen leeft in armoede of loopt het risico in armoede terecht te komen, bij alleenstaande ouders is dat zelfs een op twee. Daarom bestaan er een aantal overheidsmaatregelen om het risico op armoede te beperken. Een van die maatregelen is het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas waarmee een gezin op jaarbasis gemiddeld 500 euro bespaart op de energiefactuur. In 8 op de 10 gevallen krijgen de mensen die er recht op hebben het sociaal tarief automatisch: zo werd in 2017 het sociaal tarief automatisch toegepast op 492.000 elektriciteitscontracten en 296.000 aardgascontracten.

Heb je zelf recht op dit tarief?  Ontdek het in deze nieuwsvideo...

Meer info:
Sociale Dienst, Zonnebekestraat 71, 8920 Langemark-Poelkapelle, tel 057/49.08.10

Over natjes en droogjes in de Westhoek | Diksmuide, 22.03.2018

Klimaatverandering heeft ook bij ons gevolgen. Eind mei en begin juni 2016 werden delen van de Westhoek getroffen door wateroverlast. Daarna stopte de regen met als gevolg een uitzonderlijke droogte in het voorjaar en de zomer van 2017. Onderzoek toont aan dat we ons moeten voorbereiden op een toename aan overstromingen én watertekorten, verzilting, bodemerosie en hittegolven.

Hoe komt dit precies? Hoe kunnen we ons aanpassen aan deze nieuwe situatie?

Welke kansen biedt ons landschap voor waterbuffering en verkoeling?

Welke rol ligt hier voor gemeenten, landbouwers en bewoners?

Op Wereldwaterdag klinkt het startschot voor een reeks van 4 avonden rond dit thema.

Donderdag 22 maart 2018 vanaf 19h30 in CC Kruispunt, Maria Doolaeghestraat 2b in Diksmuide

Wegbeschrijving

Programma en doelgroep

19u30 Onthaal

20u00 Toelichting - Patrick Willems, hoogleraar aan de KU Leuven

Patrick Willems is gespecialiseerd in het waterbeheer en een expert in het onderzoek

naar de concrete gevolgen van de klimaatverandering op overstromingen en droogte in Vlaanderen. Gezien de ernstige watertekorten in voorjaar 2017, is dit een zeer actueel thema in de Westhoek.

21u30 Drankje aangeboden door de stad Dikmsuide

22u15 Einde

Deze infoavond is bedoeld voor leden van gemeentelijke milieuraden, landbouwraden en gecoro's uit de westhoek en andere geïnteresseerden.

Ze is een gezamenlijke organisatie van Regionaal Landschap Westhoek, Stad Diksmuide, Stad Ieper, Gemeente Langemark-Poelkapelle, Gemeente Kortemark, Gemeente Heuvelland, Gemeente Houthulst, Veurnse milieuraad, Inagro en de Provincie West-Vlaanderen en is een actie in het kader van Waterlanders.

Deelnemen aan deze infoavond is gratis.

Inschrijven voor 20 maart 2018 via deze link, is gewenst.

Meer informatie

Ann Vansteenhuyse, RL Westhoek

T 057 23 08 57  ann.vansteenhuyse@rlwh.be

Marie De Winter, Provincie West-Vlaanderen

T 050 40 34 90, marie.de_winter@west-vlaanderen.be

Vakantiekamp - Theater, mijn ding!

Vakantiekamp: theater en zo voor jonge kinderen.

Tijdens deze vakantieweek proef je van alles wat bij theater komt kijken. We schudden de acteur of actrice in jou helemaal wakker! Bedenk zelf kleine toneelstukjes. Vervorm je stem en zoek naar de juiste houding bij de gekste personages. Duik in de verkleedkoffer op zoek naar kostuums. Knutsel-frutsel decor en attributen in elkaar. Geen twijfel, na dit kamp weet je in elk geval of theater jouw ding is!

Wie: Alle jongens en meisjes geboren tussen 2009 en 2011. (1ste-3de leerjaar)

Waar: Cultuurzaal Den tap, Klerkenstraat 37, 8920 Langemark

Prijs: 40€ (voor 4 dagen – niet mogelijk om voor 1 dag in te schrijven) 

Inschrijven via volgende link.  Vanaf maandag 12 maart 8u30

De activiteit loopt van dinsdag 3 april tot en met vrijdag 6 april, telkens van 9u tot en met 16u.  Er is opvang voorzien tussen 8u en 9u.

Op vrijdag 6 april voorzien de kinderen een toonmoment.  Ouders en familie worden hierop uitgenodigd.  De voorstelling start om 15u30.

Vacature zaalwachter

Om ons team te versterken, wenst het bestuur over te gaan tot de aanwerving van een dynamische en klantvriendelijke zaalwachter (contractueel – 30.4/38 - niveau D).
De zaalwachter is verantwoordelijk voor het toezicht en onderhoud van het sportcentrum, heeft oog voor netheid en orde en kan zelfstandig werken. De functie behelst voornamelijk avond- en weekendwerk.
Stuur je schriftelijke kandidatuur, samen met je CV, naar het College van Burgemeester en Schepenen te 8920 Langemark-Poelkapelle, Kasteelstraat 1 of via e-mail naar personeelsdienst@langemark-poelkapelle.be.
Werken bij de gemeente betekent een boeiende en aangename werksfeer, maaltijdcheques, fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering en heel wat mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling.
Meer info: 057 49 09 14 of personeelsdienst@langemark-poelkapelle.be.

Veiligheidsmonitor in onze gemeente

De Veiligheidsmonitor is een bevolkingsbevraging over verschillende veiligheidsthema's.  Via dit kanaal wordt u als burger bevraagd over uw onveiligheidsgevoel, buurtproblemen, preventie, het slachtofferschap en de kwaliteit van het politieoptreden.  Het initiatief wordt georganiseerd door de politie in samenwerking met FOD Binnenlandse Zaken en de lokale besturen. 

De verzamelde informatie bevat waardevolle indicatoren voor de uitwerking van het veiligheidsbeleid van uw gemeente/stad. Wij vragen u dan ook om deze Veiligheidsmonitor gunstig te onthalen en de nodige tijd te nemen om de vragen van de enquête te beantwoorden. Uw medewerking is dus van groot belang. Deelnemen kan eenvoudig, online via internet of via een vragenlijst op papier. Uw antwoorden worden volledig anoniem verwerkt.

Praktisch gezien zullen de verschillende vragenlijsten betreffende de Veiligheidsmonitor vanaf half maart van dit jaar worden verspreid. De personen die via een statistische toevalssteekproef worden geselecteerd zullen de enquête in de bus krijgen. De resultaten worden begin 2019 verwacht zodat deze kunnen worden opgenomen in de verschillende beleidsplannen.

Alvast dank voor uw participatie ! 

Nieuwe oproep Leaderprojecten Westhoek

Via een nieuwe oproep wil de Plaatselijke Leadergroep op zoek gaan naar nieuwe plattelandsprojecten die ondersteund kunnen worden.

Organisaties, verenigingen en lokale besturen met een innoverend en uitdagend projectidee voor de Westhoek kunnen hun aanvraag indienen tot en met 3 april 2018.

Alle info is op de website www.west-vlaanderen.be/leader terug te vinden.

'Leader' is een Europees programma voor plattelandsontwikkeling. Het wil de leefbaarheid op het platteland in de 'Leadergebieden' verbeteren door lokale initiatieven te ondersteunen en zo het economisch en maatschappelijk weefsel versterken.

De projecten streven naar kennisoverdracht en innovatie binnen de reguliere en/of biologische land-, tuin- en bosbouwsector, komen de profilering en promotie van de streekidentiteit ten goede of willen armoede en kwetsbaarheid in de landbouw- en plattelandsgemeenschap aanpakken.

In West-Vlaanderen zijn er twee Leadergebieden: de 'Westhoek' (18 gemeenten) en 'Midden-West-Vlaanderen' (14 gemeenten). Voor plattelandsprojecten in de 'Westhoek' is tot 2020 in totaal 4,84 miljoen euro beschikbaar. Voor de regio Midden-West-Vlaanderen is dit 1,47 miljoen euro. Deze enveloppes bestaan voor 50 % uit Europese, voor 25 % uit Vlaamse en voor 25 % (1,57 miljoen euro) uit provinciale middelen. In deze programmaperiode, sinds 2014, werden voor Leader Westhoek al 38 projecten goedgekeurd. In totaal werd op die manier al ruim 3,2 miljoen euro Leadersteun aan de Westhoek toegekend.

Meer info: Leader Westhoek, Wouter Bertier, 0499 56 59 87 of wouter.bertier@west-vlaanderen.beIndien je niet geabonneerd wenst te blijven op deze nieuwsbrief, kan u zich hiervoor uitschrijven. Klik hier om je uit te schrijven.