Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

vrijdag 23 maart 2018

Lancering lokale vrijetijdsmonitor | Bevraging lasten vrijwilligers en vrijwilligersverzekering | 17 juni: uitreiking label kindvriendelijke steden en gemeenten | Lancering grenslijn.be

Nieuwsbrief jeugdbeleid - Departement Cultuur, Jeugd en Media

Onlineversie nieuwsbrief

Departement CJMhttp://www.sociaalcultureel.be/e-zine/header_image2.jpghttp://www.sociaalcultureel.be/e-zine/header_image3.jpghttp://www.sociaalcultureel.be/e-zine/jeugdbeleid2.gifhttp://www.sociaalcultureel.be/e-zine/header_image5.jpg

d

e-zine jeugdbeleid   http://www.sociaalcultureel.be/e-zine/header_bullet.gif   Jaargang 17   http://www.sociaalcultureel.be/e-zine/header_bullet.gif   nr 05   http://www.sociaalcultureel.be/e-zine/header_bullet.gif   23 maart 2018

Inhoud


Beleid
01. Last van te veel regels als vrijwilliger? Doe mee aan de bevraging!
02. Lokale vrijetijdsmonitor brengt vrijetijdsgebeuren in Vlaanderen in kaart
03. Vlaamse Regering lanceert grenslijn.be
04. Bevraging over de gratis vrijwilligersverzekering

Komende events, studie- en infodagen
05. 29 maart: open denkdag rond kindvriendelijkheid
06. 18 april: Buitenspeeldag
07 17 juni: uitreiking label kindvriendelijke steden en gemeenten

Subsidieaanvragen - Projectoproepen
08. Projectoproep Integratiepact: projecten ter bestrijding van racisme en discriminatie en bevordering van wederzijds respect: uiterlijk 30 maart
09. Subsidieoproep culturele projecten met een bovenlokale uitstraling: uiterlijk 1 april
10. Aanvraag continuering provinciale werkingsmiddelen door Vlaamse overheid: uiterlijk 1 april

11. Parlementaire vragen over het jeugdbeleid

 

 

Last van te veel regels als vrijwilliger? Doe mee aan de bevraging!

Sabam, btw-regels, fiscale vrijstellingen voor giften, vzw-wetgeving, vrijwilligerswetgeving, belastingaangiften, verzekeringen… Zoek jij ook regelmatig naar de juiste informatie? Zie je dingen die eenvoudiger kunnen? Of valt het allemaal wel mee? Via een bevraging peilen we naar de behoeften en wensen van vrijwilligers. Deelnemen duurt slechts enkele minuten. De bevraging staat open voor iedereen die actief is als vrijwilliger.

Meer informatie en bevraging

naar boven

 

vrijwilliger

Lokale vrijetijdsmonitor brengt vrijetijdsgebeuren in Vlaanderen in kaart

Met de lokale vrijetijdsmonitor willen het Departement Cultuur, Jeugd en Media, Sport Vlaanderen en VVSG alle mogelijke interessante en bruikbare gegevens over het lokale vrijetijdsgebeuren en de lokale vrijetijdsbeleving op één plek samenbrengen. Bedoeling is zo de lokale besturen te blijven ondersteunen om een cultuur-, jeugd- en sportbeleid op maat uit te bouwen. In december 2018 worden de ingevoerde gegevens ontsloten, samen met het geheel aan gegevens uit de al bestaande externe bronnen.

Gegevens invullen kan nog tot en met 30 juni 2018. Jouw gemeente doet toch mee?

Naar de lokale vrijetijdsmonitor

naar boven

 

monitor

Vlaamse Regering lanceert grenslijn.be

De Vlaamse Regering lanceerde vorige week grenslijn.be, een nieuwe website die alle expertise en informatie over grensoverschrijdend gedrag bundelt. De website mikt vooral op vrijwilligers en professionals die met kinderen werken: in het jeugdwerk, de sportsector, de kinderopvang, de jeugdhulp of het onderwijs. De website is een gezamenlijk initiatief van de Vlaamse ministers van Jeugd, Onderwijs, Sport en Welzijn. Het idee erachter is dat de informatie nu te versnipperd is en beter kan gebundeld worden op één platform.

Meer informatie over het initiatief

naar boven

 

grenslijn

Bevraging over de gratis vrijwilligersverzekering

Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk organiseert een bevraging over de gratis verzekering voor vrijwilligers. Ze staat open voor alle organisaties die met vrijwilligers werken.

Sinds 1 januari 2018 zorgt Vlaanderen voor een gratis verzekering voor vrijwilligers. Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk biedt deze gratis verzekering aan, net zoals die voordien via de provincies werd aangeboden. Om het systeem van de gratis verzekering voor vrijwilligers te kunnen evalueren, houdt het steunpunt nu een bevraging. Deelnemen duurt slechts tien minuten en kan tot 23 april 2018.

Naar de bevraging

naar boven
VSVW

29 maart: open denkdag rond kindvriendelijkheid

Wat is een kind- en jeugdvriendelijke stad of gemeente? Wat betekent kindvriendelijkheid vandaag? En hoe wordt die anno 2018 uitgedaagd? Op 29 maart 2018 organiseren we een open denkdag rond kindvriendelijkheid. We nodigen graag iedereen met een mening, een idee of een ervaring uit voor deze informatieve en informele bijeenkomst.

Meer informatie en programma


naar boven

kindvriendelijkheid

Elfde Buitenspeeldag op woensdag 18 april

Op woensdag 18 april is het weer Buitenspeeldag, ondertussen al de elfde editie! Kinderen kunnen opnieuw kiezen een uitgebreid en divers aanbod aan activiteiten: van kleinschalige speel- en sportinitiatieven in de buurt tot grote evenementen op de markt, in het park of in het speelbos. Alle activiteiten per gemeente vind je op buitenspeeldag.be. Lokale besturen en verenigingen die willen deelnemen, kunnen zich nog altijd registreren.

De Buitenspeeldag is een gezamenlijk initiatief van het Departement Cultuur, Jeugd en Media, VVJ, ISB en de mediapartners Nickelodeon, Nick Jr., Ketnet, VTMKZOOM, KADET, Studio 100 TV. Zij bundelen ook dit jaar weer de krachten om zoveel mogelijk kinderen in Vlaanderen en Brussel van achter het tv- of computerscherm te halen en buiten te laten spelen en sporten.

naar boven

 

Buitenspeeldag 2018

17 juni: uitreiking label kindvriendelijke steden en gemeenten

Op zondag 17 juni reikt de minister van Jeugd in Middelkerke het label kindvriendelijke steden en gemeenten uit. Het label wordt toegekend aan steden en gemeenten waar er een breed draagvlak rond kindvriendelijkheid bestaat, zowel bij de politiek als bij de eigen diensten. Het toekomstige beleid komt er tot stand in nauwe interactie met kinderen en jongeren, andere beleidsdomeinen en alle belanghebbenden. Tot nu toe kregen al vijftien lokale besturen deze erkenning, waaronder Middelkerke.

Benieuwd naar de nieuwe lichting kindvriendelijke steden en gemeenten? Blokkeer 17 juni dan alvast in je agenda. Meer info en een uitnodiging volgen heel binnenkort!

naar boven

 

Kindvriendelijkheid

Projectoproep Integratiepact: projecten ter bestrijding van racisme en discriminatie en bevordering van wederzijds respect

Deze projectoproep van het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF) heeft als doel directe en indirecte discriminatie van personen uit derde landen te bestrijden en wederzijds respect te bevorderen. Met de oproep wil men partnerschappen ondersteunen die oplossingsgerichte en sociaal innovatieve projecten opstarten die een gedragswijziging tegenover diversiteit, discriminatie en racisme beogen. De oproep richt zich naar alle publieke en private actoren met rechtspersoonlijkheid. De uiterste indiendatum is 30 maart 2018.

Integrale projectoproep - meer informatie

naar bovenEuropa

Subsidieoproep culturele projecten met een bovenlokale uitstraling

De volgende uiterste indiendatum voor subsidieaanvragen voor culturele projecten met een regionale uitstraling is 1 april 2018. Het gaat om subsidieaanvragen binnen het 'transitiereglement', één van de overgangsmaatregelen voor 2018-2019 van minister Gatz in het kader van de overdracht van de provinciale bevoegdheid cultuur naar Vlaanderen. Ook culturele initiatieven met bovenlokale ambities die podiumkansen voor jongeren creëren, komen in aanmerking voor subsidiëring.

Meer informatie

naar bovensolsleutel

Aanvraag continuering provinciale werkingsmiddelen door Vlaamse overheid

Sinds 1 januari 2018 zijn de provinciale bevoegdheden Cultuur en Jeugd overgeheveld naar Vlaanderen. Minister Gatz besliste om de organisaties die in 2014 provinciale werkingssubsidies voor cultuur of jeugdwerk ontvingen, verder te subsidiëren in 2018 en 2019. Meer dan 800 organisaties dienden al een aanvraag in. De andere organisaties kunnen nog tot en met 1 april 2018 een aanvraag indienen.

Meer informatie

naar bovenSubsidie

Parlementaire vragen en initiatieven m.b.t. het jeugdbeleid

- Voorstel van resolutie betreffende het stroomlijnen van het jeugdinformatiebeleid

- Speelzones - Stand van zaken

- Kampvuren - machtiging ANB

- Masterplan bivakplaatsen - Speciaal vervoer voor jeugdkampen - Proefprojecten

- Masterplan bivakplaatsen - Uitbreiding aanbod kampeerterreinen

- Vrijstelling van onroerende voorheffing op jeugdinfrastructuur in Brussel

- Project 'Wereldspelers' van De Ambrassade en het recht op vrije tijd voor jonge nieuwkomers

- Prijsbeleid openbaar vervoer voor jeugdgroepen

- Vrijetijdsmonitor en monitoring van het lokaal jeugdbeleid

- Masterplan bivakplaatsen - Samenwerking met Defensie

- Ondersteuning jeugdverblijven en hostels - Eindrapport onderzoek

- Eentalige folders KSA in het Turks en het Frans - Steun Vlaamse overheid

naar boven

 

 

Vlaams Parlement

Wil je deze nieuwsbrief niet langer ontvangen, stuur ons dan een e-mail.

V.U.: Luc Delrue • Departement Cultuur, Jeugd en Media • Arenbergstraat 9 • 1000 Brussel - www.jeugdbeleid.be