Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

donderdag 22 maart 2018

Agenda gemeenteraad 28 maart 2018

In maart is er gemeenteraad op woensdag 28 maart, om 19.30 uur in de gemeenteraadzaal in het stadhuis (Centrumlaan 100, 9400 Ninove).
De agenda kan je hieronder vinden. De ontwerpbesluiten kan je later op www.ninove.be lezen.

AGENDA
Politie
 
1.       Politie - personeel - mobiliteit - openverklaring van een vacante betrekking in het operationeel kader - hoofdinspecteur van politie - dienst verkeer 
2.       Politie - personeel - mobiliteit - openverklaring van een vacante betrekking in het operationeel kader - inspecteur van politie - dienst operaties 
3.       Politie - personeel - openverklaring van een vacante betrekking in het administratief en logistiek kader - Niveau B - ICT-Consulent - Dienst Beleid, beheer & ondersteuning 
4.       Politie - personeel - mobiliteit - openverklaring van een vacante betrekking in het operationeel kader - hoofdinspecteur van politie - lokaal informatiekruispunt gerechtelijke & bestuurlijke politie - interne & externe communicatie 
5.       Politie - personeel - mobiliteit - openverklaring van een vacante betrekking in het operationeel kader - commissaris van politie - lokaal informatiekruispunt gerechtelijke & bestuurlijke politie - interne & externe communicatie 
6.       Politie - Convenant met de provincie Oost-Vlaanderen inzake afname van diensten bij Paulo inzake politieopleidingen en de financiering ervan

Interne zaken communicatie & burgerzaken
 
Secretariaat

7.       Secretariaat - verhindering van een gemeenteraadslid om medische redenen - akteneming verlenging ziekte 
7bis   Secretariaat - gemeenteraadscommissies - wijziging
 
Logistiek/overheidsopdrachten


8.       Logistiek/overheidsopdrachten - aankoop in der minne om reden van openbaar nut van het pand Beverstraat 8/10 - goedkeuring - goedkeuring ontwerp-akte
 
Personeelsdienst

9.       Personeel - beperkte wijziging rechtspositieregeling 
10.     Personeel - intrekking besluit vacant verklaren en aanleg wervingsreserve stadssecretaris 
11.     Personeel - goedkeuring functiebeschrijving algemeen directeur 
12.     Personeel - vacant verklaren en aanleg wervingsreserve algemeen directeur 
13.     Personeel - goedkeuren publicatiebericht algemeen directeur
 
Integrale veiligheid

14.     Integrale Veiligheid - Samenwerkingsovereenkomst met de lokale politie Ninove

Financiën
 
15.     Financiële dienst - AGB Ninove - prijssubsidiereglement 1 februari 2018 tot en met 28 februari 2018 - goedkeuring 
16.     Financiële dienst - AGB Ninove - prijssubsidiereglement 1 maart 2018 tot en met 30 september 2018 - goedkeuring

Grondgebiedzaken
 
Openbare werken

17.     Openbare werken - aanleg van een parking langs de Mallaardstraat te Ninove - goedkeuring aangepast ontwerp -  goedkeuring wijze van gunnen van de opdracht en voorwaarden van het lastenboek
 
Mobiliteit

18.     Mobiliteit - Appelterre - Eichemstraat - indelen in parkeervakken - verkeerssignalisatie - stadswegen - goedkeuring 
19.     Mobiliteit - Appelterre - Appelterre-Dorp 4 - gele onderbroken markering aanbrengen op de boordsteen over de breedte van de toegangsdeur van de woning - stadswegen
 
Leefmilieu

20.     Leefmilieu - afval - zwerfvuil - statiegeldalliantie - goedkeuring

Vrijetijdszaken
 
Cultuur en evenementen

21.     Cultuur - Erfgoed Denderland - jaarverslag 2017 - kennisname 
22.     Cultuur-subsidiereglement voor kunst- cultuur en erfgoedverenigingen-aanpassingen 
23.     Cultuur- retributie bij activiteiten dienst cultuur - goedkeuring
 
AGB De Kleine Dender

24.     Sport - autonoom gemeentebedrijf Ninove - voorstel tot vervanging lid directiecomité 
25.     Sport - AGB Ninove - samenstelling raad van bestuur - vervanging lid
KOMENDE ZITTINGEN
  • donderdag 26 april om 19.30 uur
  • donderdag 24 mei om 19.30 uur
  • 21 juni om 19.30 uur
Wil je op de hoogte blijven van algemene berichten en nieuwe activiteiten die de stad organiseert? Schrijf je dan in voor de algemene nieuwsbrief van stad Ninove.
Schrijf me in!
Onder bepaalde voorwaarden kunnen inwoners van Ninove een voorstel of een vraag op de agenda plaatsen, via dit formulier.
Vragen? Mail naar secretariaat@ninove.be
Copyright © 2018 stad Ninove

Update mijn gegevens
Uitschrijven voor deze nieuwsbrief    
Email Marketing Powered by MailChimp