Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

donderdag 15 februari 2018

[Zorgnet-Icuro] Save the date: “Vzw-wetgeving: what’s new?”

Save the date: "Vzw-wetgeving: what's new?"

donderdag 15 februari 2018 - 11:48

Save the date: "Vzw-wetgeving: what's new?"

  

Niemand minder dan minister Koen Geens, die het initiatief nam voor deze hervorming, zal op deze studiedag persoonlijk de belangrijkste wijzigingen aan de vzw-wet duiden en in context plaatsen.

Ook aandacht voor geestelijke gezondheid op medisch onderzoek

  

Zorgnet-Icuro drong er eerder al op aan dat er explicietere aandacht zou zijn voor geestelijke gezondheidsaspecten bij het systematisch onderzoek door het CLB en is blij dat de minister de noodzaak hieraan ondersteunt en effectief omzet in nieuw beleid.

Redesign van de federale gezondheidsadministraties

  

In een uitgebreid interview in de laatste Zorgwijzer zei directeur-generaal gezondheidszorg Pedro Facon van de FOD Volksgezondheid al dat hij de verschillende administraties nauwer wil laten samenwerken voor een coherenter beleid.

Ziekenhuizen scoren goed op patiëntgerichtheid

  

In de zomer van 2017 werden 54 ziekenhuiswebsites gescreend op hun patiëntgerichtheid. De meting, die kadert in het Vlaams Indicatorenproject VIP² AZ, werd voor de derde keer georganiseerd. Wij willen alle deelnemende ziekenhuizen feliciteren met het mooie resultaat.

Niet te missen colloquium over ziekenhuisnetwerken

  

Dit colloquium (Leuven, 7 maart) richt zich tot bestuurders en directieleden. In onder meer een panelgesprek hebben verschillende experten, onder wie Margot Cloet, het over netwerkvorming tussen ziekenhuizen en de impact op uw beleid.