Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

donderdag 15 februari 2018

Wekelijkse nieuwsberichten

Nieuwsbrief
nevele.be
15 februari 2018

BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Een grote brand, een overstroming of een stroomonderbreking?

Bij een noodsituatie in onze gemeente, willen we jou graag snel verwittigen. Daarom maakt onze gemeente ook gebruik van BE-Alert, een systeem dat je meteen op de hoogte stelt van een noodsituatie via sms, e-mail of telefoon.

BE-Alert is een alarmeringssysteem waarmee een burgemeester, gouverneur of de Minister van Binnenlandse Zaken een bericht kan uitsturen naar iedereen waarop de noodsituatie impact heeft. Zo kunnen inwoners snel de nodige aanbevelingen krijgen, bijvoorbeeld om ramen en deuren te sluiten bij een brand.

Je kan een BE-Alertbericht ontvangen via een sms, een gesproken bericht via een vaste lijn of een e-mail. Om een bericht te ontvangen, moet je je wel inschrijven. Surf hiervoor naar www.be-alert.be. Je kan meerdere adressen of telefoonnummers registreren. Zo blijf je steeds op de hoogte bij een noodsituatie bij je thuis, op het werk of bij je familie.

Heb je zelf geen toegang tot internet? Haal het registratieformulier op in het gemeentehuis en wij brengen jouw inschrijving in orde.


Activiteiten Jeugd- en Sportdienst tijdens paasvakantie

Tijdens de paasvakantie organiseren zowel de Sportdient als de Jeugddienst een kamp:

Sportkamp Chicken Run
In Sporthal Oostbroek organiseert de Sportdienst tijdens de tweede week van de paasvakantie (maandag 9 tot en met vrijdag 13 april 2018) een omnisportkamp. Doelgroep van dit kamp zijn kinderen van de eerste kleuterklas tot en met het eerste leerjaar (geboortejaren 2011-2014).

Meer weten over dit kamp? Surf naar www.nevele.be/sport of neem contact op met de Sportdienst (Sporthal Oostbroek, tel. 09 321 92 24; sportdienst@nevele.be).

Inclusief Engels taalkamp
In samenwerking met MFC Ten Dries organiseert de Jeugddienst tijdens de eerste week van de paasvakantie (3 tot en met 6 april 2018) een inclusief Engels taalkamp. Kinderen met en zonder motorische beperking worden spelenderwijs ondergedompeld in een Engels taalbad.

Er is plaats voor 20 deelnemers: 12 deelnemers zonder beperking (uit vierde, vijfde of zesde leerjaar) en 8 deelnemers met een beperking (uit een leergerichte BuBaO-werking).

Meer info op www.nevele.be/jeugd of bij de Jeugddienst (gemeentehuis, tel. 09 321 92 29, jeugddienst@nevele.be).

Voor beide kampen starten de inschrijvingen op dinsdag 27 februari 2018 om 19.00 uur.

BKO
Inschrijven voor opvang in BKO Bolleboos tijdens de paasvakantie kan vanaf dinsdag 27 februari om 19.00 uur via de Recreatex-webshop. Bolleboos is tijdens de paasvakantie (behalve op paasmaandag) elke werkdag open van 7.00 tot 18.30 uur. De andere opvanglocaties zijn gesloten tijdens de paasvakantie.

Nieuwe straatverlichting in Merendree

Binnen enkele maanden zullen LED-armaturen de Veldestraat en Merendreedorp verlichten. De oude verlichting wordt door Eandis vervangen omwille van slijtage, niet herstelbare defecten en de slechte staat van de palen. Het gemeentebestuur trekt hiervoor een budget uit van 70 000 euro. Deze aankoop kadert in de realisatie van het duurzaam energieactieplan en het masterplan openbare verlichting. 

De ondergrondse leidingen worden ook vernieuwd, wat betekent dat er in beide straten ook sleufwerken in de voetpaden moeten gebeuren. Ook in de Kouterslag zal je Eandis aan het werk zien om leidingen aan te leggen. De elektriciteitscabine op de hoek Kouterslag-Veldestraat wordt volledig vernieuwd.

Het aanleggen van de nieuwe leidingen start eind februari/begin maart en zal duren tot eind april. De timing is uiteraard afhankelijk van werf- en weersomstandigheden. Er wordt in de planning ook rekening gehouden met Merendreekermis.

De aannemer voert de werken gefaseerd uit:

  • Fase 1: Veldestraat tussen Merendreedorp en Dobbelstatiestraat - zijde oneven huisnummers
  • Fase 2: Veldestraat tussen Diepestraat en Merendreedorp - zijde even huisnummers
  • Fase 3: Kouterslag - zijde oneven huisnummers
  • Fase 4a: Merendreedorp tussen Veldestraat en Dreef - zijde oneven huisnummers
  • Fase 4b: Merendreedorp tussen Dreef en Eikendreef - zijde oneven huisnummers
  • Fase 5: kruispunt Merendreedorp-Veldestraat-Kouterslag

Tijdens fases 1, 2 en 4 wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd in de betrokken straatgedeelten en wordt er een wegomlegging voorzien. Tijdens fase 3 zal het niet mogelijk zijn om Kouterslag in/uit te rijden via de Veldestraat. Kouterslag en Dorpswegel zullen tijdelijk enkel via de Diepestraat of Molenkouterslag te bereiken zijn. Tijdens fase 5 is de rijweg in beide rijrichtingen onderbroken in de Veldestraat rechtover de cabine. Er gelden dan wegomleggingen via Dreef-Merendreedorp en via Kouterslag-Diepestraat.

Meer info:
Dienst Infrastructuur
Tel. 09 321 92 31
infrastructuur@nevele.be
www.nevele.be/wegenwerken

Borrelwoordjes

Op zondag 25 januari 2018 staan de BorrelWOORDjes helemaal in het teken van robots. Kinderen van 4 tot 7 jaar zijn welkom op dit voorleesmoment van 10.30 tot 11.30 uur.

Noteer ook 18 maart 2018 en 15 april 2018 in jullie agenda voor de volgende BorrelWOORDjes!

Meer info:
Bibliotheek Nevele
Stationsstraat 20, Landegem
Tel. 09 321 92 70
bibliotheek@nevele.be

Blijf op de hoogte van de werkzaamheden op grondgebied Nevele. Klik hier voor een overzicht.
Gemeente Nevele • Cyriel Buyssestraat 15, 9850 Nevele • Tel: 09 321 92 00
Volg ons op
Wens je de nieuwsbrief niet langer te ontvangen? Klik hier om je uit te schrijven.

**** DISCLAIMER ****
http://www.schaubroeck.be/maildisclaimer.htm