donderdag 1 februari 2018

Wekelijkse nieuwsberichten

Nieuwsbrief
nevele.be
1 februari 2018

Publiekprijs sportlaureaten

Elk jaar opnieuw worden verdienstelijke sporters in de bloemetjes gezet door het gemeentebestuur, de sportraad en de Werkgroep Sport tijdens de huldiging van de sportlaureaten. Dit jaar vindt deze huldiging plaats op vrijdag 9 maart 2018. Vanaf 19.00 uur maken we bekend wie er met de prijzen gaat lopen tijdens een feestelijke avond. Iedereen is welkom!

Voor het eerst zal er ook een Publieksprijs worden uitgereikt, waarvan de winnaar wordt bepaald door het publiek. Je vindt het stemformulier op www.nevele.be/sport. Je hebt nog tijd om te stemmen tot en met 23 februari 2018.

Vacature technisch beambte Dienst Wegen

Bij het gemeentebestuur is er momenteel een vacature voor technisch beambte bij de Dienst Wegen (voltijds).

Het gaat om een vervangingscontract, vermoedelijk voor twee maanden maar met mogelijkheid tot verlenging. Solliciteren kan nog tot en met 9 februari 2018.

Meer info:
www.nevele.be/vacatures
Personeelsdienst
Tel. 09 371 68 82
louis.demunter@nevele.be

Hoe warm is jouw huis? Bereken het zelf!

Veel woningen verliezen nog te veel energie terwijl dit vaak met eenvoudige ingrepen kan worden aangepakt. We staan er vaak niet bij stil welke gevolgen dit kan hebben op het milieu en onze portemonnee. Gemiddeld laat een gezin jaarlijks een volledig maandloon aan energie verdwijnen door het dak, vloeren en ramen.

Het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen van de Provincie Oost-Vlaanderen heeft een gratis online tool ontwikkeld "Mijn warm huis" die jou moet helpen om dit in de toekomst te verhelpen. Een eenvoudig en gepersonaliseerd stappenplan geeft per ingreep een overzicht van de geschatte investeringskost, de beschikbare premies en de jaarlijkse energie- en CO-besparing.

Surf naar www.bouwwijs.be/mijnwarmhuis en starten maar!

Zijn er toch zaken die je niet begrijpt? Stel jouw vragen tijdens het wekelijkse zitmoment van Woonwijzer Meetjesland, elke dinsdag van 16.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis (eerste verdieping, zonder afspraak).

Verkeerslichten in Vosselarestraat Landegem

In de Vosselarestraat in Landegem werden ter hoogte van het zebrapad aan de gemeenteschool twee verkeerslichten geplaatst.

Het gaat om slimme verkeerslichten van het type rode rem. Van zodra een bestuurder de maximumsnelheid (30 kilometer per uur) overschrijdt, springt het licht op oranje en nadien op rood. De verkeerslichten zijn ook uitgerust met een drukknop voor voetgangers om ter hoogte van het zebrapad de straat over te steken.

Deze maatregel komt er nadat uit een anonieme verkeersmeting in mei 2017 bleek dat de maximumsnelheid in deze schoolomgeving (zone 30) onvoldoende werd gerespecteerd. Na gunstig advies van de gemeentelijke begeleidingscommissie mobiliteit (GBC) besloot het college van burgemeester en schepenen om deze snelheidsremmende maatregelen te nemen. 

De verkeerslichten werden geleverd en geplaatst door de firma Trafiroad nv voor een totaalbedrag van € 21,997 (exclusief BTW). 

Theaterprogramma: Tine Vandenbussche - L'Amour c'est fou!

Tine Vandenbussche, artistieke duizendpoot en flamboyante accordeoniste, brengt op donderdag 15 februari 2018 (20.00 uur) haar solo-voorstelling L'Amour c'est fou! in De Klaproos in Landegem.

Ze begeleidt zichzelf met haar vaste compagnon, de accordeon. Het programma is een knipoog naar de liefde en het leven. De eeuwige zoektocht naar de liefde en het leven is immers het tijdloze onderwerp en de inspiratiebron van vele Franse chansons.

Edith Piaf ontbreekt natuurlijk niet, maar deze ontdekkingstocht gaat veel verder, tot en met namen die voor de meesten onbekend zijn. Er is evenwel één rode draad: het zijn allemaal fantastische chansons op eigen interpretatie gebracht.

Meer info en laatste tickets:
Cultuurdienst
Tel. 09 321 92 76
cultuurdienst@nevele.be

Blijf op de hoogte van de werkzaamheden op grondgebied Nevele. Klik hier voor een overzicht.
Gemeente Nevele • Cyriel Buyssestraat 15, 9850 Nevele • Tel: 09 321 92 00
Volg ons op
Wens je de nieuwsbrief niet langer te ontvangen? Klik hier om je uit te schrijven.

**** DISCLAIMER ****
http://www.schaubroeck.be/maildisclaimer.htm