Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

vrijdag 16 februari 2018

Nieuwsbrief Sint-Lievens-Houtem van: 16-02-2018


 
 
                                           Nieuwsbrief 16 februari 2018


Hoging van Vlierzele naar Lede afgesloten

Vanaf maandag 19 februari tot en met vrijdag 23 maart, is de Hoging onderbroken voor het verkeer. De Hoging is de straat van de brug in Vlierzele (Roomstraat/Sint-Fledericusstraat) tot de N9 (Oude Brusselsesteenweg) in Lede.
Ter hoogte van de spoorwegbrug in Hoging wordt een dwarsing gemaakt door de rijweg omwille van een riolerings- en wegeniswerk in opdracht van Infrabel (waterhuishouding langsheen de spoorweg Brussel-Oostende) op het grondgebied Oordegem.
Op het grondgebied Vlierzele, Roomstraat ter hoogte van de brug onder de E40, wordt voorsignalisatie geplaatst om de werken in Hoging aan te kondigen.

Werken Stationsstraat Herzele

De Stationsstraat in Herzele wordt voor aantal maanden afgesloten, vanaf vrijdag 23 februari tot zeker donderdag 26 april 2018. Er worden herinrichtingswerken uitgevoerd ter hoogte van het kruispunt ‘de vier wegen’, inclusief rioleringswerken en aanleg bufferzone. De werken vinden plaats zowel op de N46 als in de Stationsstraat (en een 30-tal meter in de Houtemstraat, richting Houtem). De werken worden gefaseerd uitgevoerd maar zullen toch ook hinder opleveren voor de Houtemse pendelaars.
Er zijn verschillende omleidingswegen voorzien in de eerste fase van de werken (pdf).
Meer informatie over deze werken op de website van de gemeente Herzele.

Resultaten klimaattafel 24 januari 2018

Op woensdag 24 januari waren alle inwoners en verenigingen uitgenodigd hun ideeën te geven over hoe onze gemeente Klimaatgezond kon zijn. Er werden verschillende plannen en suggesties gesprokkeld rond volgende thema’s: adaptatie, consuminderen, hernieuwbare energie, mobiliteit en wonen. Lees meer over de ideeën en de verdere plannen.

De Burgerschool komt naar Oost-Vlaanderen

Bent u een Oost-Vlaming met een klimaatidee of -project in Oost-Vlaanderen? Of zet u met uw onderneming of wijkinitiatief in op energiebesparing, duurzame mobiliteit, hernieuwbare energie … ? Wilt u uw klimaatproject een extra boost geven? Bent u benieuwd naar andere inspirerende initiatieven? Bestaande en nog op te starten initiatieven zijn welkom. Stel u kandidaat voor de Burgerschool voor 23 februari, kom terecht in een netwerk van klimaatinitiatieven en ga samen met de anderen na hoe uw project kan groeien.

Klimaatlezing door Steven Vromman
Dinsdag 20 februari om 20 uur in CC De Fabriek
Tickets: 10 euro via www.route42.be of info@route42.be

In deze lezing gaat Steven Vromman dieper in op de psychologie van verandering. Hoe kunnen we de kloof tussen intentie en gedrag overbruggen? Waarom negeren onze hersenen feiten die strijdig zijn met ons wereldbeeld? Waarom hebben alarmerende berichten soms een averechts effect? Waarom blijft gedragsverandermanagement vaak een hopeloze zaak? Wat kunnen we leren van sociale marketing en hoe ga je om met ‘duurzaamheidsmoeheid’? Zijn er andere manieren om het bewustzijn te versterken? Waarom kunnen inzichten uit rouwverwerking en verslavingsaanpak ons een stap verder helpen?
Met concrete voorbeelden en nieuwe inzichten, enkele ongemakkelijke waarheden en veel bruikbare tips.
Steven Vromman is als Low Impact Man de bekendste milieuactivist van het land. Via boeken, talloze lezingen en voorstellingen maakt hij een groot publiek bewust van alternatieven. Tevens werkt hij als eco-consultant voor diverse organisaties, festivals en bedrijven.

Bacchus 2018

Op zaterdag 3 en zondag 4 maart is er opnieuw Bacchusweekend op 'den Dries'. In het kader van dit evenement werden een aantal reglementen goedgekeurd:

Bekendmakingen en openbare onderzoeken

Straatnaamwijziging: Gebuurtestraatje wordt Ivo Michielsstraat
Openbaar onderzoek van 8 februari tot en met 12 maart 2018

In het kader van de Vlarem-wetgeving en de wetgeving op de ruimtelijke ordening, maakt de gemeente de openbare onderzoeken met betrekking tot de aanvragen stedenbouwkundige- en milieuvergunningen en met betrekking tot voorlopig goedgekeurde ruimtelijke planningsdossiers (gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en ruimtelijke uitvoeringsplannen) bekend. Alle dossiers zijn ter inzage voor het publiek bij de technische dienst, stedenbouw en leefmilieu in het gemeentehuis. Een overzicht is, per rubriek te raadplegen op de gemeentelijke website.

Uit in Sint-Lievens-Houtem

Raadpleeg de uit-kalender voor een overzicht van activiteiten / evenementen in de gemeente.

Hebt u opmerkingen over de nieuwsbrief of wenst u uit te schrijven? Stuur dan een e-mail naar stafsecretariaat@sint-lievens-houtem.be.
v.u. Kirsten De Sutter, Marktplein 3, 9520 Sint-Lievens-Houtem
  1.