Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

vrijdag 9 februari 2018

Nieuwsbrief Sint-Lievens-Houtem van: 09-02-2018


 
 
                                           Nieuwsbrief 9 februari 2018


Vacatures gemeente

De gemeente is op zoek naar een polyvalent technisch beambte (niveau E) - startbaan en een administratief medewerker secretariaat (niveau C).
Lees meer over de voorwaarden en de procedure in de bijhorende informatiebundels.

Versteldienst houdt ermee op

Vanaf 1 maart 2018 zet de Versteldienst de activiteiten stop. Mensen die hun kledij tegen dan nog niet hebben opgehaald, kunnen vanaf 2 maart terecht bij het secretariaat in het gemeentehuis.

Kortparkeren op en rond het Marktplein

Bij het ontwerp van het nieuwe Marktplein werd gezocht naar mogelijkheden om het veiligheidsgevoel van voetgangers te verbeteren en de belevings- en ontmoetingswaarde te verhogen. Om die ruimte te bieden, werd de wegenis ingekrompen en moesten een aantal parkeerplaatsen sneuvelen. Kiezen is verliezen … maar levert andere winsten op. Deze winsten worden nu al sterk gesmaakt en dat zal in de lente en zomer nog duidelijker zijn.

Omdat ons Marktplein een echt handelscentrum is, blijft parkeren belangrijk. Het aantal parkeerplaatsen werd teruggebracht van zo’n 320 tot 240. Het koopgedrag van onze lokale 'shoppers' en het aanbod zijn niet van die aard dat bezoekers een hele namiddag spenderen op of rond het marktplein. Het zijn meestal relatief korte bezoeken aan bakker, beenhouwer, apotheek, bank …
Om te vermijden dat mensen die een hele dag op het Marktplein aanwezig zijn - meestal om te werken - daar ook een hele dag parkeren, werd op verzoek van de handelaars ‘kortparkeren’ ingevoerd. Voor mensen die een hele dag werken op of rond het Markplein zijn er andere parkeermogelijkheden voorzien. Een korte wandeling brengt hen op het werk, dit is trouwens lichamelijk én geestelijk een meerwaarde. Deze meerwaarde wordt niet door iedereen als gunstig aanzien, maar het algemeen belang primeert hier.

De meeste bewoners van het Markplein beschikken over een garage of staanplaats die ze hebben gekocht of gehuurd. Het ter beschikking stellen van ‘bewonerskaarten’ zou een discriminatie zijn ten opzichte van hen die zelf voor hun plaats betalen, tenzij men ook voor deze bewonerskaarten een flinke prijs zou vragen. Maar dit zou tezelfdertijd het parkeerbeleid ondergraven. Zovele plaatsen voor de mensen die komen winkelen, zouden dan dikwijls bezet zijn zonder echte reden.

Het systeem van kortparkeren legt uiteindelijk weinig beperkingen op aan de bewoners van het Markplein. Vanaf 16 uur in de namiddag kan men immers de wagen laten staan tot ’s anderendaags 9 uur. Wanneer men overdag eens iets moet in- of uitladen, heeft men veel meer kans om een parkeerplaats te vinden dan indien er geen ‘blauwe zone’ zou zijn. En buiten eetwaren zijn er weinig zaken die niet even in de koffer kunnen blijven tot er ’s avonds wel parkeergelegenheid is.

Tot en met 14 februari worden overtreders gesensibiliseerd om zich in regel te stellen, door een flyer onder de ruitenwisser.
Vanaf 15 februari 2018 wordt er ‘verbaliserend’ toegezien op de naleving van de blauwe zone. Dan zal de situatie ‘overzichtelijk’ worden.
Opgelet: het ‘wijzigen’ van de schijf is niet toegestaan en impliceert een hogere boete dan het overschrijden van de parkeertijd. De wagen verplaatsen is wel toegestaan.

Controleer tijdig uw reisdocumenten

Indien u een reis plant, hou rekening met de vereiste reisdocumenten. Voor bepaalde landen is een reispas vereist, voor andere is een identiteitskaart voldoende. In beide gevallen moet u controleren of het document nog lang genoeg geldig is. Bepaalde landen eisen nl. een bepaalde geldigheidsduur bij terugkeer. Best is om vooraf www.diplomatie.be te raadplegen. Daar vindt u voor alle landen de vereiste documenten en de geldigheidsduur. Doe dit tijdig zodat u, indien nodig, de vereiste documenten kan aanvragen/ laten vernieuwen. Hou er ook rekening mee dat voor kinderen onder 12 jaar een kids-ID vereist is. Het kan tot drie weken duren voordat de nodige papieren klaar zijn.
Info: dienst bevolking – burgerlijke stand, T 053 60 72 22, bevolking@sint-lievens-houtem.be.

Gemeentelijke poetsdienst

Of u nu jong of oud bent, een koppel, gezin of alleenstaand, een verhoogde zorgbehoefte* hebt of niet, het ervaren poetspersoneel zorgt voor ondersteuning bij het onderhoud van uw woning. Iedereen kan er terecht voor het wekelijks of tweewekelijks onderhoud van de woonst.
Als u een aanvraag wil indienen of meer informatie wenst over deze poetsdienst met dienstencheques, neem dan contact op via T 053 60 72 59 of poetsdienst@sint-lievens-houtem.be.

* Het poetspersoneel heeft ervaring in het poetsen bij senioren, personen met een handicap en bij gezinnen die om medische of sociale redenen niet zelf kunnen instaan voor het onderhoud van hun woning.

Bekendmakingen en openbare onderzoeken

In het kader van de Vlarem-wetgeving en de wetgeving op de ruimtelijke ordening, maakt de gemeente de openbare onderzoeken met betrekking tot de aanvragen stedenbouwkundige- en milieuvergunningen en met betrekking tot voorlopig goedgekeurde ruimtelijke planningsdossiers (gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en ruimtelijke uitvoeringsplannen) bekend. Alle dossiers zijn ter inzage voor het publiek bij de technische dienst, stedenbouw en leefmilieu in het gemeentehuis. Een overzicht is, per rubriek te raadplegen op de gemeentelijke website.

Uit in Sint-Lievens-Houtem

Raadpleeg de uit-kalender voor een overzicht van activiteiten / evenementen in de gemeente.

Hebt u opmerkingen over de nieuwsbrief of wenst u uit te schrijven? Stuur dan een e-mail naar stafsecretariaat@sint-lievens-houtem.be.
v.u. Kirsten De Sutter, Marktplein 3, 9520 Sint-Lievens-Houtem
  1.